Jordbrugsteknolog - Erhvervsakademiet Lillebælt

Jordbrugsteknolog

Jordbrugsteknologuddannelsen kvalificerer dig til at kunne arbejde med formidling, rådgivning, produktion og ledelse inden for jordbrug, natur og miljø. Uddannelsen er praksisorienteret og målrettet de behov, der er i erhvervslivet. Jobmulighederne er derfor mange, både i Danmark og i udlandet, f.eks. rådgivning på landbrugets rådgivningscentre, private rådgivningsvirksomheder og i pengeinstitutter, foder og avlsrådgivning for både hobby og produktionsdyr, produktions- og driftsledelse ved fødevareproducenter, landbrug og gartneri samt naturvejledning eller miljøtilsyn i Kommuner. Uddannelsen udbydes af  Erhvervsakademiet Lillebælt og gennemføres på Dalum Landbrugsskole, hvor undervisningen foregår i nye moderne faciliteter.

Jordbrugsteknolog i praksis

Får kan gøre diger mere robuste
Uddrag: "Studerende jordbrugsteknologer fra Erhvervsakademiet Lillebælt arbejder med pleje og udvikling af natur og miljø i Nordfyns Kommune."
Læs hele artiklen fra Fyens Stiftstidende her 

Studerende i kødet på slagteri
Uddrag: "Gudme Privatslagteri lukker 50 akademistuderende ind i den mere end 100 år gamle forretning for at skabe ny forretningsudvikling."
Læs hele artiklen her

Droner mod ukrudtsklynger
Uddrag: "Tre engagerede jordbrugsteknologer fra Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense har ladet sig inspirere af praktikophold i Polen og vil udvikle den totalt automatiske løsning med droner."
Læs hele artiklen her

Får danske køer urent vand?
Uddrag: "Et praktikophold i Holland inspirerer ung jordbrugsteknologstuderende til at analysere, hvor rent vandet er i de danske stalde."
Læs hele artiklen her

Ny faggruppe vinder indpas i Miljøkontoret
Uddrag: "Ansættelsen af jordbrugsteknologer i Miljøkontoret har forstærket vores faglige profil yderligere".
Læs hele artiklen her

Jordbrugsteknolog
Jordbrugsteknolog

Faktaark_grontunivers

Studiestart:

1. september

Ansøgningsfrister:

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00
Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Ansøg online på optagelse.dk
Sådan gør du - med Nemid
Sådan gør du - uden Nemid

Varighed:
2 år
Kontakt studievejleder Odense:
Ansøg online på
optagelse.dk