Jordbrugsteknolog - Erhvervsakademiet Lillebælt

Jordbrugsteknolog

Jordbrugsteknologuddannelsen kvalificerer dig til at kunne arbejde med formidling, rådgivning, produktion og ledelse inden for jordbrug, natur og miljø. Uddannelsen er praksisorienteret og målrettet de behov, der er i erhvervslivet. Jobmulighederne er derfor mange, både i Danmark og i udlandet, f.eks. rådgivning på landbrugets rådgivningscentre, private rådgivningsvirksomheder og i pengeinstitutter, foder og avlsrådgivning for både hobby og produktionsdyr, produktions- og driftsledelse ved fødevareproducenter, landbrug og gartneri samt naturvejledning eller miljøtilsyn i Kommuner. Uddannelsen udbydes af  Erhvervsakademiet Lillebælt og gennemføres på Dalum Landbrugsskole, hvor undervisningen foregår i nye moderne faciliteter.

Jordbrugsteknologer i Fødevareministeriet – et jobeksempel.

FødevareErhverv, der er en del af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri har siden 2006 haft udelukkende positive erfaringer med ansættelsen af Jordbrugsteknologer. Faktisk så positive, at antallet af jordbrugsteknologer i FødevareErhverv er steget fra to i 2006 til otte i 2011.

I en artikel fortæller Mijøkontoret om deres oplevelser med Jordbrugsteknologerne: "Ansættelsen af jordbrugsteknologer i Miljøkontoret har forstærket vores faglige profil yderligere. Kontoret har altid haft nær kontakt til landmænd og administration af miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger derudover har yderligere kontakt med miljø- og naturordninger under landdistriktprogrammet mangedoblet vores direkte kontakt med landbruget. Jordbrugsteknologerne har særdeles gode forudsætninger for at kunne tale med ansøgere og forstå deres situation," siger kontorchef i Miljøkontoret, Torben Nielsen.

Læs hele artiklen her.

Jordbrugsteknolog
Jordbrugsteknolog

Faktaark_grontunivers

Studiestart:

1. september

Ansøgningsfrister:

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00
Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Ansøg online på optagelse.dk
Sådan gør du - med Nemid
Sådan gør du - uden Nemid

Varighed:
2 år
Kontakt studievejleder Odense:
Ansøg online på
optagelse.dk