banner

Automationsteknolog

Automationsteknolog: Automatiske anlæg og robotteknologi

Hvis du er til udfordringer, innovation, programmering, teknisk IT, styrings- og reguleringsteknik, og du vil være med til at gøre en forskel i industrien samt udvikle dine tekniske og menneskelige kvalifikationer, så er uddannelsen til automationsteknolog lige noget for dig!

I en globaliseret verden er Danmark udfordret på sin konkurrenceevne som aldrig før. Skal der stadig være plads til et dansk eksporterhverv, må vi have fokus på produktiviteten. Den sikrer vi først og fremmest gennem innovative, fremsynede automatiseringsprojekter, hvor du som automationsteknolog kan bidrage med indsigt, kreativitet og kompetence.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Fra sommeren 2018 kan du læse dele af din automationsteknologuddannelse i Fredericia. Se mere under "Indhold".

Uddannelsen er en 2-årig fuldtidsuddannelse med klasseundervisning vekslende med praktiske projektopgaver samt et virksomhedspraktikforløb på tre måneder.

Helt præcist er de to år bygget op om en obligatorisk del, en tilvalgsdel, en praktikperiode og et afsluttende afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed. 


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Under studiet lærer du at anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder i forbindelse med dimensionering, design, programmering og konfiguration af automatiske anlæg. Du får viden inden for innovative processer, projektledelse og forretningsforståelse, ligesom du lærer at håndtere projektudvikling i alle faser ved strukturering, kvalitetssikring og dokumentation af løsninger under hensyntagen til gældende regler og standarder inden for automationsområdet.

 

Automationsteknolog-studerende i Fredericia

Som noget helt nyt kan du fra sommeren 2018 tage dele af din automationsteknolog-uddannelse på Fredericia Maskinmesterskole. Som automationsteknolog-studerende med tilknytning til Fredericia skal du igennem samme uddannelseselementer som dine medstuderende i Odense. 

Herunder kan du danne dig et overblik over hvordan fagene er fordelt på de forskellige semestre og uddannelsesbyer. 

(Klik her for at se figuren i stor størrelse).

På 1.-2. semester vil dele af din undervisning foregå på Fredericia Maskinmesterskole, mens resten vil foregå sammen med EAL's øvrige automationsteknolog-studerende på campus i Odense.

Undervisningen på 3. semester vil udelukkende foregå i Odense, mens du under din praktik og dit afsluttende eksamensprojekt på 4. semester ikke er afhængig af tilknytning til enten Fredericia eller Odense.

Læs mere om hvordan du kommer i betragtning til en plads på vores nye uddannelsesstation under ”Optagelse".

Hør Emil fortælle mere om automationsteknolog-uddannelsen.

 

Specialisering og praktik

Uddannelsen til automationsteknolog giver gode muligheder for faglig fordybelse og specialisering inden for områder som:

 • Projektering
 • Programmering
 • Kommunikationsteknologi
 • Systemdesign
 • Robotteknologi
 • Procesoptimering

Praktikforløbet vil, sammen med uddannelsens valgfag, i høj grad kunne anvendes i forbindelse med specialiseringen. Forløbet gennemføres i en erhvervsvirksomhed, der stiller en vejleder til rådighed under alle tre måneder.

Adgangskrav


Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1 eller kvote 2)
Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?
Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

På denne uddannelse optager vi 50% via kvote 1 og 50% via kvote 2.

Adgang med disse relevante erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker (med specialer)
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Bådmekaniker
 • CNC-tekniker
 • Cykel- og motorcykelmekaniker
 • Entreprenør- og landbrugsuddannelsen
 • Finmekanikeruddannelsen
 • Flymekaniker
 • Industritekniker (med specialer)
 • Køletekniker
 • Personvognsmekaniker (trin 2)
 • Skibsmekaniker
 • Skibsmontør
 • Værktøjsuddannelsen (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med andre erhvervsuddannelser (kun kvote 2)
Alle fuldførte erhvervsuddannelser med en normeret varighed på 3 år eller mere.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C

Adgang med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (kun kvote 2)
Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)
Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik C og Fysik C.

Denne uddannelse har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads. Der skal dog være minimum 15 kvalificerede ansøgere for at uddannelsen oprettes.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 70330

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Susanne Skov Nielsen.

Karrieremuligheder

Automationsteknologen har en bred faglig profil, der ikke alene giver adgang til jobs i egentlige automatiseringsfirmaer, men også hos en lang række virksomheder inden for el-, vvs- og maskinbranchen samt hos grossister og rådgivende ingeniørvirksomheder.

Her vil du som automationsteknolog blive beskæftiget med opgaver som for eksempel:

 • Projektering
 • Programmering
 • Rådgivning
 • Procesoptimering
 • Indkøb
 • Salg
 • Udvikling
 • Teknisk innovation

Endelig vil der også være mulighed for at starte egen virksomhed.
 

Videreuddannelse

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb, praktik og afslutningsprojekt.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet.

Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe.

Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk.

Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke.

Bygningskonstruktør (pba.) og byggetekniker: Vi har et samarbejde med boghandlen på SDU.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?
Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges. Hvis du skal ind på bygningskonstruktøruddannelsen skal du dog vente med at købe dine bøger til efter introugen, hvor dine undervisere vil gennemgå din bogliste med dig. Tjek evt. vores Facebookgruppe 'EAL brugte studiebøger', som ligger under vores Facebookside www.facebook.com/ealdk.
Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?
Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.
Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?
Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle.
Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?
Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør eller multimediedesigner. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.
Hvor kan jeg parkere min cykel?

På vores adresser i Odense og Vejle er der enten cykelkælder eller cykelstativer, som du kan benytte.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?
De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.
Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?
Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 16.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.
Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?
Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.
Hvilke aktiviteter er planlagt i introugen?

Typisk vil det være en blanding af sociale aktiviteter (teambuilding), praktiske aktiviteter (introduktion til Fronter, bibliotek m.v.) samt undervisning. Mange uddannelser offentliggør introprogrammet her på hjemmesiden under den relevante uddannelse, så snart det er klar. Orientér dig under Download på udannelsessiden.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?
Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.
Er der gratis parkering?

Ja, men parkeringsforholdene er forskellige i hhv. Odense og Vejle. Se mere om parkering i Odense her og i Vejle her.

Er der undervisningsfri i påskeugen?
Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.
Hvornår kan jeg se mit skema?

De fleste uddannelser lægger et introprogram for de første dage ud her på hjemmesiden. Skemaet for den efterfølgende periode får du adgang til, når du modtager et login til Fronter en af de første dage på studiet.

Hvornår har vi sommerferie?
Tjek aktivitetskalenderen på Fronter for at se ferie- og eksamensperioder.
Hvornår starter mit studie?
Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.
Hvordan får jeg mit studiekort?
Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.
Er det obligatorisk at tage med på studietur?

Som udgangspunkt er det frivilligt at tage på studietur, men på enkelte uddannelser er det obligatorisk. Se nærmere i studieordningen, som du finder her på hjemmesiden under den valgte uddannelse.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?
Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:
Er der undervisningsfri i vinterferien?
Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Energiteknolog
Vil du indgå i rådgivning, innovation og optimering af nye teknologier og energiløsninger? Læs mere om energiteknolog-uddannelsen.
banner
El-installatør
Vil du kunne integrere din viden om bl.a. tekniske forhold i forbindelse med opgaver inden for konstruktion og dimensionering af el-området?
banner
IT-teknolog
Vil du arbejde med udvikling, konstruktion og drift af hardware, netværksløsninger, indkøb, salg, service og projektledelse?
Story
Uddannelsen i praksis
Uddannelsen i praksis
Story
Godt fællesskab
Godt fællesskab
Story
Dine internationale muligheder
Dine internationale muligheder