banner

Automation og drift


Automation får større og større betydning i vores hverdag. Det gælder f.eks. på energiområdet, i velfærdssektoren, inden for offshore og i den industrielle produktion.

Med en Akademiuddannelse i Automation og drift får du en uddannelse, der er rettet mod jobfunktioner inden for automation og drift – både nationalt og internationalt. Uddannelsen i automation og drift tager udgangspunkt i at kvalificere studerende til at kunne deltage i udvikling og drift af automatiske anlæg i industrielle produktioner eller i virksomheder inden for offshore olie og gas.

Efter endt uddannelse kan du bidrage til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller i virksomhederne samt kunne stå i spidsen for den praktiske installation herunder opstilling, indkøring, optimering og drift af automatiske eller offshore anlæg i produktionstekniske miljøer.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i Automation og drift svarer til ét års fuldtidsstudie, men vi har tilrettelagt den sådan, at du kan tage den over 3 år på deltid. Dermed kan du samtidig passe dit arbejde og familieliv ved siden af studierne.

Uddannelsen består af 3 obligatoriske fag (25 ECTS-point) og derefter kan vælges mellem to uddannelsesretninger: 

  • Industri (20 ECTS)
  • Offshore, olie og gas (20 ECTS)

Derudover skal der vælges ét valgfag på 5 ECTS, som kan vælges uden for den faglige profil. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt (10 ECTS point).

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig bl.a. til elektrikere, elektronikmekanikere, procesoperatører, automatikteknikere eller til dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med automationsrelaterede opgaver, fx planlægning af udviklingsopgaver, modellering, automatiseringsarkitektur, mv.

Det forudsættes, at du har grundlæggende kompetencer inden for PLC, der som minimum svarer til:

  • Har viden om PLC’ens anvendelsesområde
  • Kan beskrive PLC’ens funktioner og opbygning ved hjælp af PLC’ens blokdiagram
  • Kan programmere logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner i en PLC, herunder gennem, hente og arkivere PLC-programmer korrekt
  • Kan montere og idriftsætte en mindre PLC-styring

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde som selvstændig eller ansat som rådgiver i produktionsvirksomheder eller hos (under)leverandører til offshoreanlæg.

Titel

Da.: AU i automation og drift
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in Automation and Operation