banner

Byg oven på


Fælles udbud og overskuelighed! Tekniske og produktionsrettede akademiuddannelser

Den tidligere regering, DA og LO indgik i 2014 en aftale om mere og bedre uddannelse. Målet er at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark.

Der er afsat 357 millioner kroner til efter- og videreuddannelse på videregående niveau indtil 2020.

Pengene skal blandt andet gå til at sænke virksomhedernes udgifter til kurser.
Målet er at tilbyde 30-40 nye uddannelsesmoduler og få 20.000 kursister igennem systemet.

I 2015-2017 gennemføres en landsdækkende informationskampagne om mulighederne for kompetenceløft og faglig udvikling i gennem de tekniske og produktionsrettede akademiuddannelser.

Kampagnen hedder BYG OVEN PÅ og rummer et nyt og vigtigt tilbud om overskuelighed og fælles udbudsoversigt på bygovenpå.dk.

Her kan du finde oplysninger om moduler og uddannelser og samtidig se hvor uddannelserne gennemføres. Du kan også lade dig inspirere til nye fagmoduler ved at prøve BYG OVEN PÅ -testen på sitet.

Kontakt

BYG OVEN PÅ sekretariatet
Mail vejledning@bygovenpaa.dk
Tlf. 23 64 61 24

Informationskampagnen
Projektchef Marie Nørgaard Laursen
Tlf. 40 22 87 48
Mail mnla@bygovenpaa.dk