banner

Delautorisation VVS


På landsplan er der igangsat et stort initiativ omkring uddannelser til faglærte inden for det tekniske og produktionsrettede område.

Der er bl.a. oprettet nye uddannelser inden for

 • Energiteknologi
 • El-installation
 • VVS-installation
 • Automation og drift
 • M.fl.

Du kan læse mere om initiativet på www.bygovenpaa.dk

På fagmodulrækken som fører frem til delautorisationsprøven, kan alle med to års relevant erhvervserfaring samt en relevant ungdomsuddannelse optages.

Uddannelsen består af følgende fagmoduler:

 • Grundlæggende VVS-tekniske begreber (10 ECTS)
 • Sanitet (10 ECTS)
 • Varmeinstallation og bolig (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Projektopgave & delautorisationsprøve - afventer

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke alle der kan få en delautorisation.

For at få en delautorisation skal man opfylde tre betingelser:

 1. Man skal bestå delautorisationsprøven
 2. Man skal have bestået fagene 1-4
 3. Man skal enten være uddannet:
  • Smed
  • VVS'er
  • Eller have taget det kvalificeringsforløb til delautorisationer, som er under udvikling hos industriens uddannelser. Konkret har der været drøftelser om udvikling af et efteruddannelsesforløb for tømrer og mekanikere.

Fagmodulrækken som fører frem til delautorisationsprøven har samme indhold og samme eksamen som de første moduler på den kommende AU i VVS-installation. Der er derfor fuld merit mellem fagmodulerne.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Alle der er uddannet smed, VVS'er eller har taget det kvalificeringsforløb til delautorisationer, som er under udvikling hos industriens uddannelser.

Titel

Da.: AU i Energiteknologi
Eng.: Academy Profession Degree (AP) in Energy Technology