banner

El-installation


På landsplan er der igangsat et stort initiativ omkring uddannelser til faglærte inden for det tekniske og produktionsrettede område.

Der er bl.a. oprettet nye uddannelser inden for

  • Energiteknologi
  • El-installation
  • VVS-installation
  • Automation og drift
  • M.fl.

Du kan læse mere om initiativet på www.bygovenpaa.dk

AU i El-installation uddannelsen er opbygget således, at du via projekter/temaer bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger inden for bygningsinstallationer og bygningsautomatik. AU i El-installation lægger vægt på udvikling af dine kompetencer indenfor el-tekniske problemstillinger.

Indholdet er tilrettelagt som projektorienteret undervisning, hvor deltagerne arbejder i grupper. Der arbejdes med projekter inden for etageejendom, bolig og industri eller institutionsbygning.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har givet grønt lys for at personer med en AU i El-installation uddannelse kan opnå de kvalifikationer og kompetencer som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav til i forbindelse med autorisationsområdet inden for el (El-autorisation).

Udbud

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har pt. ikke udbud på AU i El-installation, men de obligatoriske fagmoduler

  • Kvalitet, sikkerhed og miljø
  • Grundlæggende el-tekniske beregninger på installationer
  • Installation og dokumentation
  • Bygningsinstallation

på AU i El-installation er sammenfaldende med AU i Energiteknologi.

Se UCLs udbud på de obligatoriske fagmoduler inden for akademiuddannelsen i Energiteknologi.