banner

El-installation


AU i El-installation er opbygget således, at du via projekter/temaer bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger inden for bygningsinstallationer og bygningsautomatik. AU i El-installation lægger vægt på udvikling af dine kompetencer indenfor el-tekniske problemstillinger.

Indholdet er tilrettelagt som projektorienteret undervisning, hvor deltagerne arbejder i grupper. Der arbejdes med projekter inden for etageejendom, bolig og industri eller institutionsbygning.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har givet grønt lys for, at personer med en AU i El-installation kan opnå de kvalifikationer og kompetencer som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav til i forbindelse med autorisationsområdet inden for el (El-autorisation).

Udddannelsens indhold

Fagmodul 1: Grundlæggende El-teknisk beregninger på installationer
Fagmodul 2: Installation og dokumentation
Fagmodul 3: Bygningsinstallationer
Fagmodul 4: Kvalitet, miljø og sikkerhed
Fagmodul 5: Bygningsautomatik
Fagmodul 6: Bekendtgørelser og standarder
Fagmodul 7: Afsluttende projekt.

Hertil kommer en autorisationsprøve hvis man vil være autoriseret El-installatør.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Alle faglærte med en El-teknisk uddannelse.