banner

Energikonsulent


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen udbyder nu tre nye efteruddannelsesmoduler som Energikonsulent.

  • Energikonsulent 1 er et modul på AU i Energiteknologi og kan tages uafhængigt af andre moduler på denne akademiuddannelse. På fagmodulet lærer du om de fælles regler i ordningerne for hhv. BedreBolig og Energimærkning af bygninger (EMO)

  • Energikonsulent 2 forudsætter beståelse af Energikonsulent 1. På fagmoduler lærer du om reglerne for flerfamilieshuse med hensyn til energiforbrug og indeklima, herunder energimærke efter faktisk forbrug

  • Genopfriskningskurset er målrettet til praktiserende energikonsulenter, både enfamiliehus- og flerfamiliehuseskonsulenter, der hvert 3. år skal bestå et genopfriskningskursus. Kurset forudsætter beståelse af Energikonsulent 1

En energikonsulent udarbejder energimærkning af bygninger, f.eks. i forbindelse med boligsalg.

Energikonsulenten udarbejder energimærke og energimærkningsrapport på baggrund af gennemgang af alle bygningsmæssige forhold og installationer, som har betydning for energiforbruget. I rapporten fremgår beregninger af bygningens energiforbrug og forslag til forbedringer af bygningens energiforhold.

Energikonsulenterne skal gennemgå et uddannelsesforløb og bestå den tilhørende eksamen for at kunne udføre energimærkninger. Derudover skal virksomheden certificeres og registreres hos Energistyrelsen. Der er energikonsulenter i hele landet.