banner

Energiteknologi


Du bliver kvalificeret til selvstændigt at rådgive om energieffektivisering, at kunne udvikle egen praksis og i den forbindelse at varetage opgaver på tværs af konstruktions- og installationsområderne.

Som energiteknologiuddannet står du, med fokus på bl.a. byggeteknik og klimaskærm, i spidsen for installation af både bygningsinstallationer og anlæg.
Det er formålet med uddannelsen, at du kan varetage tværfaglige opgaver inden for energi-effektivisering af klimaskærmen, bygningstekniske installationer, - og produktionsanlæg samt opgaver inden for vedvarende- og nye energiformer.
Dermed vil uddannelsen være bindeled mellem mange fagområder.

Uddannelsens opbygning

Klik her for at se figuren i stor størrelse

Uddannelsen består af en samlet pakke af obligatoriske fag og valgfag.
Det valgfrie element, der er på sammenlagt 10 ECTS-point, kan sammensættes af 1 x 10 ECTS eller 2 x 5 ECTS valgfagsmoduler.
Du kan også vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point. Disse fag skal understøtte uddannelsens mål for læringsudbytte. Vi kan vejlede dig i dit valg af fag uden for uddannelsens faglige område.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er for selvstændige eller ansatte i installationsvirksomheder, hos rådgivere, i produktionsvirksomheden eller hos leverandører/underleverandører af sådanne anlæg.
Uddannelsen retter sig mod dig, som arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen eller dig, der beskæftiger sig med energi i dit daglige arbejde. Du ønsker at dygtiggøre dig med en videregående uddannelse, der tager udgangspunkt i dit nuværende arbejde og giver dig ny viden om relevante teorier, begreber og metoder inden for bygningers konstruktion og tekniske installationer, traditionelle og vedvarende energiformer.

Titel

Da.: AU i enegiteknologi
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in Energy Technology