banner

Finansiel Rådgivning


Daglig kontakt med kunder i pengeinstitutter, revisionsfirmaer og realkreditinstitutter stiller krav om imødekommende og ansvarlig rådgivning. Det samme gælder inden for ejendomsadministratorer og i ejendomsmæglerbranchen.
Det kræver forståelse og indsigt i økonomi og finansiering at have kundekontakt.

Den indsigt og forståelse får du med en akademiuddannelse i finansiel rådgivning, som klæder dig på til et job inden for investering og finansiering og kvalificerer dig til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for området. Du får også et fagligt og metodisk grundlag for analyse af forskellige problemstillinger. 

Akademiuddannelsen er skabt i samarbejde med Realkreditrådet, Forsikring og Pension, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen Registrerede Revisorer og Finansrådet og er dermed tilpasset branchens behov.

Den primære målgruppe er kommende, nuværende kunderådgivere og kommende ejendomsmæglere.
Har du gennemført denne videreuddannelse i finansiel rådgivning, har du fremadrettet mulighed for at blive certificeret som finansiel rådgiver eller autoriseret ejendomsmægler.

Uddannelsens opbygning


Klik her for at se figuren i stor størrelse

Uddannelsen består af de to obligatoriske fag erhvervsjura i den finansielle sektor og samfundsøkonomi (i alt 20 ECTS-point). Derudover skal du vælge fag på i alt 30 ECTS-point. Akademiuddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt på 10 ECTS-point.

Du kan vælge at tage én af de 3 uddannelsesretninger, der specialiserer din viden inden for et fagligt område. Vær opmærksom på, at hvis du tager en uddannelsesretning, er det specifikke valgfag, du skal vælge.

 • Bank og realkredit
  • Virksomhedens investering og finansiering
  • Data, marked og afsætning
  • Finansielle forretninger 
 • Ejendomsmægler
  • Ejendomshandel 1
  • Ejendomshandel 2
  • Omsætning af fast ejendom
 • Revision
  • Virksomhedens investering og finansiering
  • Analyse af regnskabsdata
  • Revision og årsrapport

Hvert fag er et selvstændigt kursus i finansiel rådgivning, og samlet er uddannelsen din mulighed for at specialisere dig på det finansielle område.

Hvis du ønsker at blive autoriseret ejendomsmægler, skal du gennemføre akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og derudover opnå min. 2 års relevant erhvervserfaring (hos en boligmægler). Såfremt du har en anden uddannelsesbaggrund, fx finansøkonom, finansbachelor, kandidat indenfor økonomi el. lign. kan du nøjes med at læse de 3 ejendomsmæglerfag. Du kan kontakte studievejlederen for yderligere spørgsmål.

Du kan læse mere om uddannelsen og fagene og tilmelde dig på det landsdækkende tilmeldingssite www.finanstilmelding.dk.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvende sig til personer, der ønsker at arbejde indenfor den finansielle verden, fx som ejendomsmægler, bankrådgiver, ejendomsadministrator eller indenfor revision.

Titel

Da.: AU i Finansiel rådgivning
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in Financial Advice