banner

Gastronomi


Uddannelsen giver dig en alsidig viden om sensorik, madkultur, råvarer og fødevarekvalitet. Vi arbejder ud fra både en naturvidenskabelig, en kulturel og en æstetisk tilgang til mad og måltider.

Du får kompetencer til at arbejde med udvikling af gastronomi, mad og måltider i forskellige typer virksomheder. Det kan fx være produktionsvirksomheder, kantiner eller restauranter i Danmark og i udlandet samt på private og offentlige arbejdspladser.

Uddannelsens opbygning


Klik her for at se figuren i stor størrelse

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

De enkelte fag dækker hver for sig et selvstændigt område, der samlet giver dig tilbundsgående viden om gastronomi.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er for dig, der har en madfaglig baggrund som f.eks. detailslagter, gastronom, bager, ernæringsassistent eller tjener og gerne vil videre i jobbet og har lyst til at få noget mere teori.

Sender du som arbejdsgiver en medarbejder på akademiuddannelsen i gastronomi, får du en medarbejder med nye idéer, stærk viden og faglighed. Et positivt løft til din virksomhed.

Titel

Da: AU i gastronomi
Eng: Academy Profession (AP) Degree in Gastronomy.