banner

Human Resource


Virksomhedens medarbejdere er en værdifuld ressource, og deres trivsel og effektivitet kan i mange tilfælde aflæses direkte på bundlinjen. Dygtige HR-medarbejdere er derfor eftertragtede.

Med en akademiuddannelse i HR kvalificerer du dig til at arbejde professionelt med HR-strategi på både et operationelt og strategisk niveau. Du lærer at udvikle strategier ud fra forskellige perspektiver på ledelse, struktur og forandringsprocesser. Det betyder, at du bliver klædt på til at få aktiv indflydelse på udviklingsprocesserne i en virksomhed fra start til slut. Dermed er du med til at skabe mere værdi.

På uddannelsen arbejder du primært med HR-funktionens udviklingsorienterede opgaver med fokus på kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling og på, hvordan HR-indsatsen bidrager positivt til, at virksomheden når sine mål.

Uddannelsens opbygning

Human Resource uddannelsens opbygning
Klik her for at se figuren i stor størrelse

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag på hver 10 ECTS den strategiske HR-funktion, strategisk kompetenceudvikling og organisationsudvikling i HR-perspektiv, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. 

Vi anbefaler, at du tager faget den strategiske HR-funktion først.

Alle uddannelsens fag er enkeltstående og kompetencegivende kurser i human resource, der samlet gør dig til en værdifuld medarbejder for virksomheden.

UCL og Tietgen har et nært samarbejde om uddannelser inden for Ledelse & HR og vejleder om hinandens uddannelsestilbud.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for ledere og konsulenter i personale- og uddannelsesfunktioner i private såvel som offentlige virksomheder, HR-partnere og andre medarbejdere, der har HR- relaterede opgaver.

Uddannelsen er også et oplagt valg for dig, som står over for at skulle involveres i virksomhedens HR-arbejde eller for dig, som ønsker at arbejde inden for HR-feltet i din fremtidige karriere.

Titel

Da.: AU i Human Resource.
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in Human Resource.