banner

Hvad er en akademiuddannelse


Akademiuddannelser henvender sig til voksne, der har en erhvervsuddannelse inden for et relevant fagområde eller en gymnasial uddannelse. I alle tilfælde skal du også have erhvervserfaring.

Akademiuddannelserne betegnes også som videregående voksenuddannelser (VVU). De er opbygget som deltidsuddannelser over op til 3 år, og der er deltagerbetaling. Nogle akademiuddannelser kan også tages på fuld tid over et år.

Du kan videreuddanne dig inden for mange brancher, hvad enten du vil beskæftige dig med økonomi, administration, kommunikation, ledelse, produktion, IT, gastronomi, hygiejne, sundhed eller pædagogik.

Hver uddannelseslinie betår af 6 moduler, som er fordelt på 5 fagmoduler og et afsluttende projekt. På de forskellige linier, vil der være obligatoriske moduler og valgmoduler, som varierer efter liniens overordnede tema. Som valgfrit modul kan du vælge alle de fag, der udbydes, dog undtagen det afsluttende projekt, som kun kan ligge som nr. 6 i modulrækkefølgen. Hvert modul tæller 10 ECTS-point - dvs. 60 ECTS point for den samlede uddannelse. Hvert modul afsluttes med en statskontrolleret eksamen.

Der vil være mulighed for kurser i indledende erhvervsøkonomi og indledende økonomisk matematik.

Akademiuddannelserne kan gennemføres typisk på 3 år med en undervisningsaften om ugen.

På Erhvervsakademiet Lillebælt kan du tage en akademiuddannelse i linjerne:

EN BRED AKADEMIUDDANNELSE

Hvis du vil have en uddannelse, der går på tværs af uddannelser (med fag fra forskellige uddannelser), skal du have sammensætningen godkendt inden opstart. Du skal sammen med en vejleder sammensætte de fag, du skal have for at få en bred akademiuddannelse

MERKONOM OG ENKELTFAG

Når du har gennemført og bestået de første 4 fagmoduler inden for det merkantile område, er du merkonom. Såfremt du vil tage et enkelt fag eller to, men ikke har lyst til at gennemføre hele uddannelsen, kan du selvfølgelig nøjes med at tage de få fag, der interesserer dig.

ADGANG

Du har adgang til modulerne på akademiuddannelserne (AU) med enten:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte
  • 2 års relevant erhvervserfaring

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte en studievejleder.