banner

Innovation, produkt og produktion


Nytænkning, ideer og evnen til at realisere dem. Innovation er ofte nøglen til vækst og organisationsudvikling, men det kan være en svær disciplin at gøre sine første erfaringer med. For hvordan vurderer og eksekverer man de gode ideer?

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion kvalificerer dig til at analysere, planlægge og vurdere problemstillinger inden for innovation og produktionsoptimering i private og offentlige virksomheder i både Danmark og i udlandet. Du lærer at kombinere viden om innovation, produktion og produktudvikling.

Du kan vælge mellem to retninger:

  1. Innovation, hvor du tilegner dig viden om idé- og udviklingsprocesser og lærer om projektledelse, og hvordan du styrer og skaber innovative processer
  2. Produktion, der fokuserer på produktionsoptimering, hvor du lærer at vurdere faktorer som projektstyring, produktionsteknikker og logistiske forhold samt deres indvirkning på produktionsoptimering

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fællesfag projektledelse (10 ECTS), anvendt økonomi (5 ECTS), organisering (5 ECTS) og 2 retningsspecifikke obligatoriske fag for hver retning. Innovationsledelse (10 ECTS) og konceptudvikling (5 ECTS) på innovation og produktionsoptimering (10 ECTS) og kvalitetsoptimering six sigma (10 ECTS) på produktion.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for alle, der arbejder med innovation og produktion.

Titel

Da.: AU i innovation, produkt og produktion
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in Technology.