banner

Salg og markedsføring


Efterspørgslen efter medarbejdere med stærke kompetencer inden for salg og markedsføring af produkter og serviceydelser er stigende.

Med en akademiuddannelse i salg og markedsføring får du en uddannelse, der er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing. Uddannelsen tager udgangspunkt i virksomhedens behov for systematisk at indsamle tendenser på markedet og stimulere kundernes efterspørgsel. 

Du får et udsyn, der sætter dig i stand til at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og markedsføringsaktiviteter, og dufår viden om virksomhedens strategiske platform og planlægningsproces.

Uddannelsen giver dig desuden indblik i markedsføringens rolle i virksomheder og i de aktuelle udviklingstendenser inden for feltet, ligesom du bliver klædt på til at skabe de bedste muligheder for salg af produkter til kunder på både B2B- og B2C-markederne.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for alle, der arbejder med - eller gerne vil arbejde med - markedsføringsopgaver f.eks. som key account manager, marketingassistent, marketingkoordinator, selvstændig konsulent eller lignende.

Titel

Dansk.: AU i Salg og markedsføring
Engelsk.: Academy Profession (AP) Degree in Sales and Marketing