banner

International handel og markedsføring


Mange danske virksomheder konkurrerer på det globale marked - eller skal i gang med det i de kommende år, og efterspørgslen efter medarbejdere med kendskab til markedsføring af produkter og serviceydelser stiger.

Med en akademiuddannelse i international handel og markedsføring får du en uddannelse, der er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing både nationalt og internationalt. Uddannelsen tager udgangspunkt i virksomhedens behov for systematisk at indsamle tendenser på markedet og stimulere kundernes efterspørgsel.

Du får et internationalt udsyn, der sætter dig i stand til at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og markedsføringsaktiviteter, og du lærer om virksomhedens strategiske platform og planlægningsproces.

Uddannelsen giver dig desuden indblik i markedsføringens rolle i virksomheder og i de aktuelle udviklingstendenser inden for feltet. Du bliver klædt på til at skabe de bedste muligheder for salg af produkter til kunder på både B2B- og B2C-markederne.

Du kan tone uddannelsen i tre retninger alt efter dit interesseområde:

  1. Salg
    Med fagene strategisk salg, salgspsykologi og grundlæggende salg bliver du en bedre sælger, som professionelt kan håndtere alle faser i salgssituationen

  2. Digital
    Med fagene digital markedsføring og E-handel kvalificerer du dig til at arbejde med virksomhedens digitale strategi, dens digitale markedsføring og e-handel, og du får værktøjer til måling og udvikling af digitale salgs- og markedsføringsaktiviteter

  3. Eksport
    Med fagene markeds- og kulturanalyse og eksport og internationalisering får du kompetencer til at arbejde med virksomhedens internationalisering og eksport og du får viden og metoder til at identificere og løse eksportrelaterede problemstillinger og opgaver

Uddannelsens opbygning


Klik her for at se figuren i stor størrelse

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag: afsætningsstrategi (10 ECTS), international markedføring & -analyse (10 ECTS), markedsføring & forhandling (10 ECTS).

Uddannelsen kan tages uden retning, hvor du som valgmoduler frit vælger moduler for i alt 20 ECTS eller du kan vælge blandt tre retninger: eksport, digital og salg.

De enkelte fag er hver for sig et selvstændigt kursus i international handel og markedsføring, der samlet giver dig tilbundsgående viden om området.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for alle, der arbejder med - eller gerne vil arbejde med - markedsføringsopgaver f.eks. som key account manager, marketingassistent, marketingkoordinator, selvstændig konsulent eller lignende.

Titel

Da.: AU i international handel og markedsføring
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in International Marketing