banner

International transport og logistik


Globale forandringer på markederne og øget konkurrence fra lavtlønsområder gør, at der stilles store krav til at optimere virksomhedernes forretningsmodeller.

Akademiuddannelsen i international transport og logistik kvalificerer dig til at arbejde med virksomheders globale udfordringer samt at varetage ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder.

Du får viden om og bliver i stand til at designe og implementere logistikkoncepter og får desuden kompetencer til at effektivisere virksomhedens supply chain på operationelt, taktisk og strategisk niveau.

Du kan tone uddannelsen i to retninger alt efter dit interesseområde:

  1. Transport, hvor du tilegner dig viden og lærer om, hvordan transporten forbinder køber og sælger og hvor du lærer at identificere den mest optimale transportform i den enkelte situation. Du lærer også at håndtere hvordan lagre og terminaler indrettes og drives til at imødekomme kravene for effektiv håndtering og hurtighed. Samtidig får du indsigt i juridiske elementer ved transport. Vi anbefaler, at du tager faget logistik, før du begynder på Supply Chain Management.
  2. Indkøb kvalificerer dig til at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder i både Danmark og i udlandet. Du lærer at kombinere viden om og får indsigt i indkøb generelt på et praktisk og strategisk plan. Samtidig får du indsigt i juridiske elementer ved indkøb samt sammenhængen mellem indkøb og Supply Chain Management, så du aktivt kan deltage i optimering af virksomheden logistiske situation.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point, som kan sammensættes af to obligatoriske fag og to retninger.

På retningen transport er der to retningsbestemte, obligatoriske fag, der udgør 20 ECTS, og som suppleres med 10 ECTS valgfri moduler og et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

På retningen indkøb er der to retningsbestemte, obligatoriske fag, der udgør 20 ECTS, som suppleres med 10 ECTS valgfri modul og et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

De enkelte fag er hver for sig et selvstændigt kursus i international transport og logistik, der samlet giver dig tilbundsgående viden om området.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for alle, der arbejder med indkøb eller transport og logistik. Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne arbejde som indkøber, speditør, analytiker eller konsulent på transport- & logistikområdet.

Titel

Da.: AU i international transport og logistik
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in International Transportation and Logistics.