banner

Kommunikation og formidling


Værdifulde kommunikationsmedarbejdere og -konsulenter forstår at kommunikere et budskab klart og præcist til bestemte målgrupper og kan sætte kommunikationen ind i en større sammenhæng. Disse evner kan du få med en efteruddannelse inden for kommunikation og formidling.

Man må skille sig ud for at blive hørt. Sådan er præmisserne i den verden, virksomheder i dag skal kommunikere i. Samtidig skal virksomheder forholde sig til en lang række forskellige interessenter, der alle kræver deres egen vinkel på det samme budskab - en opgave, der kræver overblik og indblik.

En akademiuddannelse med profil i kommunikation og formidling vil give dig et overblik over de forskellige former for kommunikation, en virksomhed skal håndtere både internt og eksternt. Med videreuddannelse inden for kommunikation og formidling bliver du klædt på til at analysere, planlægge og gennemføre større kommunikationsopgaver, og kommunikationsuddannelsen gør dig i stand til selvstændigt og professionelt at håndtere skriftlige, mundtlige og digitale kommunikationsopgaver.

På uddannelsen i kommunikation og formidling vil du lære om de forskellige interessenter, en virksomhed kan have, og om principperne for hvad og hvordan, der skal kommunikeres med de enkelte målgrupper. Og da elektronisk kommunikation i dag er en del af alle virksomheders dagligdag, bliver du også klogere på de særlige forhold, der gør sig gældende for eksempelvis kommunikation på hjemmesider.

Uddannelsens opbygning

Klik her for at se figuren i stor størrelse

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag kommunikation i praksis og stratetisk kommunikation, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.
Vi anbefaler, at du tager kommunikation i praksis, før du begynder på strategisk kommunikation.
De enkelte fag er hver for sig et selvstændigt kursus i kommunikation og formidling, der samlet giver dig tilbundsgående viden om området.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for alle, der løser kommunikationsopgaver i en professionel sammenhæng. Uanset om kommunikation er 100 % af jobfunktionen eller blot en del af dit job. Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne arbejde som kommunikationsmedarbejder, webredaktør, selvstændig konsulent, medierådgiver m.m.

Titel

Da.: AU i kommunikation
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in Business Communication