banner

Ledelse


Præcis som en håndværker, har du som leder brug for de helt rigtige værktøjer for at kunne udføre dit job tilfredsstillende - at lede på motiverende og effektiv vis - i private og offentlige virksomheder.

De værktøjer får du med en akademiuddannelse i ledelse, der hjælper dig til at udvikle et skarpt blik for at analysere, planlægge og udføre ledelse. Hvad enten du ønsker en lederstilling eller en jobfunktion, hvor eksempelvis projektledelse eller teamledelse indgår, får du en række centrale ledelseskompetencer, så du bliver i stand til at sikre faglig og personlig udvikling af dine medarbejdere.

Du lærer desuden, hvordan du mest effektivt kan anvende din viden inden for ledelseskompetence, samarbejdsformer og kommunikation, og du bliver rustet til både strategisk og praktisk lederskab og til at finde din personlige ledelsesstil.

Uddannelsen kobler teori og praksis og kvalificerer dig til at deltage professionelt, når I skal finde løsninger på problemstillinger i organisationen eller gennemføre organisatoriske forandringer og strategisk udvikling.

UCL og Tietgen har et nært samarbejde om uddannelser inden for Ledelse & HR og vejleder om hinandens uddannelsestilbud.

Uddannelsens opbygning


Klik her for at se figuren i stor størrelse

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag på hver 10 ECTS ledelse i praksis, organisation & arbejdspsykologi og det strategiske lederskab, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen.

De enkelte fag kan følges som separate kurser i ledelse, og med den samlede profil får du en fyldig værktøjskasse med ledelsesredskaber.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for både nuværende og kommende ledere inden for alle brancher og kvalificerer dig til at varetage al form for ledelse fra projektteams til ledelse med personaleansvar i såvel store som små samt private og offentlige virksomheder. Du har typisk nogle års ledererfaring, men ingen formel lederuddannelse.

Titel

Da.: AU i ledelse
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in Leadership and Management.

Alle PRINCE2® kurser er udbudt af den Akkrediterede Trænnings Organisation (ATO) Mentorix ApS.

Mentorix ApS is an Accredited Training Organization under APMG. PRINCE2®, MSP® , P3O®, MoR®, MoV®, MoP® are Registered Trademarks of AXELOS Ltd