banner

Økonomi- og ressourcestyring


Det er vigtigt for alle virksomheder at have styr på økonomi og regnskab uanset virksomhedens branche og størrelse.

Talmæssigt overblik og evnen til at foretage grundige analyser gør dig i stand til at medvirke til at træffe beslutninger, der har med virksomhedens økonomi at gøre.

En akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring er for dig, der vil styrke dine evner til at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring i private og offentlige virksomheder.

Du bliver rustet til at arbejde med styring af økonomi og ressourcer i virksomheder og får en dybere indsigt i, hvordan du udarbejder budgetter og efterfølgende gennemfører budgetkontrol. På baggrund af dette lærer du, hvordan budgetsystemer bruges som ledelses- og delegeringsværktøj.

I løbet af uddannelsen lærer du at vurdere forskellige investeringsmuligheder og deres finansiering.

Uddannelsens opbygning


Klik her for at se figuren i stor størrelse

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag på hver 10 ECTS ehvervsøkonomi, økonomistyring i praksis, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen.
Vi anbefaler, at du tager erhvervsøkonomie, før du begynder på økonomistyring i praksis.

De enkelte fag kan læses selvstændigt, og med den samlede retning opnår du stor ekspertise på det økonomiske felt.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for alle, der skal løse opgaver i forbindelse med virksomheders økonomi- og ressourceallokering.

Titel

Da.: AU i økonomi & ressourcestyring.
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in Business Economics.