banner

Retail


Detailhandelen i Danmark har gennem de sidste tyve år været gennem store omvæltninger. Nye butikstyper er dukket op, og andre er bukket under i den voksende konkurrence om kundernes gunst.

Det er vigtigere end nogen side før at kunne adskille sig fra konkurrenten, at kunne profilere sig tydeligt over for den valgte målgruppe samt at kunne lede medarbejderne i den rigtige retning.

Med en akademiuddannelse i retail får du den nødvendige viden om, hvordan markedet ser ud og værktøjerne til at vælge en målgruppe, der kunne være interessant at profilere sig tydeligt over for. Blandt andet stifter du bekendtskab med konceptstyring og god ledelse, der er blandt redskaberne til at sikre, at butikken målrettet følger den valgte strategi og rammer målgruppens behov og ønsker.

Du får også kompetencerne til at se og forstå branchen og samtidig blive bedre som leder i et arbejdsfelt, der er kendetegnet ved benhård konkurrence. Der er fokus på både de drifts- og medarbejderrelaterede områder, og du lærer at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for konceptstyring, salg og indkøb i detailhandelsvirksomheder. Ligesom du bliver klædt på til at håndtere kommunikation, driftsoptimering og ledelse.

Uddannelsens opbygning


Klik her for at se figuren i stor størrelse

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag på hver 10 ECTS konceptstyring i detailhandlen, personligt lederskab i detailhandlen, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen.

Du kan følge hvert enkelt fag på uddannelsen som et selvstændigt kursus i retail, og gennemfører du hele uddannelsen, er du bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer i detailbranchen.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for butikschefer, butiksledere, franchisetagere, afdelingsledere, varehuschefer eller salgsassistenter.

Titel

Da.: AU i retail
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in Retail.