banner

Skatter og afgifter


Du får en bred praktisk og teoretisk forståelse af emner som inddrivelsesret, toldret, skatteret, moms- og afgiftsret mv. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med SKAT.

Uddannelsen tager udgangspunkt i et teoretisk grundlag og giver dig en praktisk viden, der kan anvendes direkte i dit daglige arbejde.

Uddannelsens opbygning


Klik her for at se figuren i stor størrelse

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag på hver 10 ECTS kommunikation i praksis og erhvervsret + indledning til erhvervsret. Du skal også vælge to ud af fire skattefaglige fag på hver 10 ECTS: Skatteret, toldret, inddrivelsesret og moms- & afgiftsret plus et valgfag fra andre fagområder (højst 10 ECTS) og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for alle, som arbejder eller ønsker at arbejde inden for dette skattefaglige område.

Titel

Da.: AU i skatter og afgifter
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in Taxes.