banner

Sundhedspraksis


Du får viden og metoder til at løse en række opgaver inden for social- og sundhedssektoren som f.eks. kvalitetssikring og udvikling.

Med udgangspunkt i en helhedsforståelse af det social- og sundhedsfaglige område får du indsigt i samspillet mellem borgere og patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsenet og det øvrige samfund, så du opnår en større professionalisme i dit arbejde og dit samspil med andre faggrupper.

Det overordnede formål med uddannelsen er, at du videreuddannes i at fungere som kompetent fagperson inden for kvalitets- og udviklingsarbejdet på det pædagogiske område og i social- og sundhedssektoren.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag professionel praksis og kvalitetsudvikling og dokumentation, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen.

De enkelte fag er hver for sig et selvstændigt kursus i sundhedspraksis, der samlet giver dig tilbundsgående viden om området.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er målrettet faglige medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område, der har brug for en overbygning på en tidligere uddannelse, som f.eks. social- og sundhedsassistenter, sygeplejer, tandplejer eller anden sundhedsfaglig uddannelse. Du kan med uddannelsen varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pæda­gogiske område.

Titel

Da.: AU i sundhedspraksis
Eng.: Academy Profession (AP) Degree in Health Practise