banner

VVS-installation


På landsplan er der igangsat et stort initiativ omkring uddannelser til faglærte inden for det tekniske og produktionsrettede område.

Der er bl.a. oprettet nye uddannelser inden for

  • Energiteknologi
  • El-installation
  • VVS-installation
  • Automation og drift
  • M.fl.

Du kan læse mere om initiativet på www.bygovenpaa.dk.

Om uddannelsen

AU i VVS-installation er en fleksibel uddannelse rettet mod dig, der er i beskæftigelse og ønsker adgang til at søge om VVS-autorisation.

Med en AU i VVS-installation er du kvalificeret til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas og varme, vand/afløb. Du kan integrere den nødvendige viden i forbindelse med projektering, dimensionering, installation og drift af systemer inden for gas og varme, vand/afløb. Du kan anvende tidssvarende teknologier og metoder indenfor området. AU i VVS-installation er en fleksibel uddannelse rettet mod dig, der er i beskæftigelse. Uddannelsen giver dig desuden adgang til at søge om autorisation.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har givet grønt lys for, at personer med en AU i VVS-installation uddannelse kan opnå de kvalifikationer og kompetencer, som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav til i forbindelse med autorisationsområdet inden for VVS (VVS-autorisation).

Uddannelsens indhold

Fagmodul 1: Grundlæggende VVS-tekniske begreber
Fagmodul 2: Sanitet
Fagmodul 3: Varmeinstallation Bolig
Fagmodul 4: Kvalitet, miljø og sikkerhed
Fagmodul 5: Varmeinstallation Bygninger
Fagmodul 6: Gas A
Fagmodul 7: Gasfejlfinding og Gas B
Fagmodul 8: Afsluttende projekt

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Alle faglærte smede og VVS’er.

Titel

Da.: AU i VVS-installation
Eng.: Academy Profession Degree (AP) in Service Engineering