banner

Den merkantile diplomuddannelse


Du får et stærkere afsæt til at løse komplekse salgs- og markedsføringsopgaver samt konkrete værktøjer til planlægning af salg, så det bidrager optimalt til virksomhedens succes - nationalt og internationalt.

På uddannelsen kommer du til at arbejde med faglige discipliner som salg, markedsføring, økonomi og ledelse, og du får også en række metoder og teorier, som i høj grad relateres til dine egne joberfaringer.

Du lærer at analysere og udvikle virksomhedens forretningsmodel, markedet og virksomhedens evne til at dække kundernes behov. Du arbejder med udvikling og pleje af kunde- og partnerrelationer - hvordan får du nye kunder samtidig med, at du skal fastholde og pleje eksisterende kunder?

Du får også viden og værktøjer til at analysere og udvikle virksomhedens konkurrenceevne samt salgs- og markedsføringsstrategier samtidig med, at du lærer hvordan du implementerer og følger op på markedsførings- og salgsaktiviteter.

Uddannelsens indhold relateres løbende til internationale og digitale parametre og aktuelle faglige cases inddrages.

Uddannelsens opbygning

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse på niveau med en bacheloruddannelse.
Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, et valgfag og et afgangsprojekt.

De obligatoriske fag er:

  • Kundeanalyse og forretningskoncept (10 ECTS)
  • Økonomisk analyse (5 ECTS)
  • Branche- og konkurrentanalyse (5 ECTS)
  • Organisation, metode og videnskabsteori (10 ECTS)
  • Salgs- og forretningsudvikling (10 ECTS)

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for dig der allerede arbejder med salg og markedsføring. og for dig der har et stort ønske om at komme til at arbejde med det i fremtiden.

Titel

Dansk: Diplomuddannet i international handel og markedsføring.
Engelsk: Diploma of Business Studies.