banner

Hvad er en diplomuddannelse


Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over 2-3 år.

Der findes diplomuddannelser inden for en lang række fagområder. Uddannelsernes opbygning varierer, men består typisk af et antal moduler samt et afgangsprojekt.

På Erhversakademiet Lillebælt udbyder vi følgende diplomuddannelser

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Der opkræves deltagerbetaling. Deltagerbetalingen varierer fra modul til modul. Ring og hør nærmere, eller se prisen under de enkelte moduler.