banner

Softwareudvikling


Du får kompetencer, der gør dig i stand til at deltage i udvikling af teknisk design og realisering af systemerne i et distribueret miljø. Samtidig fokuserer uddannelsen på anvendelse af udbredte metoder og teknologier.

Diplomuddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsuddannelse på datamatiker-uddannelsen. Fokus er på at bygge store, distribuerede, datatunge IT-systemer - emner som har været i fokus på 3. semester af datamatikeruddannelsen.

Uddannelsen kvalificerer dig til at fungere selvstændigt som IT-specialist med fokus på integration og arkitektur og til at indgå i fagligt samarbejde om udvikling af store datatunge, distribuerede IT-systemer i IT-virksomheder, IT-konsulentvirksomheder eller interne IT-udviklingsafdelinger.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag på hver 10 ECTS-point:

  • Udvikling af store systemer
  • Systemintegration
  • Test

De obligatoriske fag suppleres med en række valgfag:

  • Kontraktbaseret udvikling (5 ECTS)
  • Databaser for udviklere 1 (5 ECTS)
  • IT-projektledelse (10 ECTS)
  • Sikkerhed (10 ECTS)

Samt et afsluttende diplomprojekt.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for alle, der ønsker at indgå i design og konstruktion af store, datatunge, distribuerede IT-systemer.

Titel

Dansk: Diplomuddannet i softwareudvikling
Engelsk: Diploma of Software Development