banner

Vurdering


Diplom i vurdering er en deltidsuddannelse, der sammen med to års relevant erhvervserfaring svarer til en uddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen henvender sig derfor til dig, der sideløbende med dit arbejde ønsker at øge dine kompetencer til et endnu højere fagligt niveau.

Uddannelsen er specifikt rettet mod vurdering af erhvervsejendomme og er både meget praksisnær og teoretisk.

Uddannelsen er opbygget således:


Klik her for at se figuren i stor størrelse

Med en diplomuddannelse i vurdering i hånden får du tilbundsgående erhvervsøkonomisk indsigt, der i høj grad kan bidrage positivt til dit daglige arbejde.

Diplomuddannelsen i vurdering er relevant, uanset om du planlægger et karriereskift f.eks. fra ejendomsmægler til erhvervsmægler, eller hvis du ønsker et karrierespring. Uddannelsen tager du, mens du arbejder, og med medstuderende og undervisere fra samme branche får du rig mulighed for at danne netværk og hente inspiration.

Erhvervsstyrelsen stiller krav om, at man er uddannet ejendomsmægler og valuar for at kunne vurdere andelsboligforeningers ejendom. Hvis du er uddannet ejendomsmægler og gennemfører diplomuddannelsen i vurdering, så opfylder du Erhvervsstyrelsens uddannelseskrav til vurdering af andelsboligforeningers ejendomme.

Du kan også læse diplom i vurdering som enkeltfag, hvis du har brug for en faglig opgradering inden for et begrænset område.

Uddannelsen kan desuden være et relevant supplement, hvis du har en kandidat eller bacheloruddannelse. Hvis du ønsker uddannelsens titel, skal du blot færdiggøre det samlede forløb indenfor 6 år.

Det er UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Erhvervsakademi Aarhus, der udbyder uddannelsen.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til personer, der ønsker at arbejde med vurdering af erhvervs- og andelsboligejendomme.

Titel

Dansk: Diplomuddannet i vurdering.
Engelsk: Diploma of Valuation.