banner

Webudvikling


Diplomuddannelsen i webudvikling er en overbygningsuddannelse på multimediedesigner eller datamatikeruddannelsen.

Fokus på uddannelsen er udvikling af webteknologier inden for en række forskellige anvendelsesområder og en række forskellige distributionsplatforme. Der lægges specielt vægt på, at du kommer til at arbejde med teknologier, der sikrer, at du er parat til at indgå i mange forskellige typer af job. Det kan være fra de mere avancerede webudviklingsprojekter, hvor produkterne retter sig mod mange forskellige platforme, til udnyttelsen af multimedier – audio, video mv. i integrerede kommunikationsløsninger. Der er en stor efterspørgsel på frontend og backend udviklere, så hvis dette er noget for dig, så få en diplomuddannelse i webudvikling.

Diplomuddannelsen i webudvikling kvalificerer dig til at udføre design og konstruktion af webapplikationer i alle størrelser. Du vil arbejde kreativt med kodning af løsninger, skabe realistiske projekter, mens du forbedrer dine udviklings- og programmeringsfærdigheder til et professionelt niveau.

I løbet af dette studie vil du være i tæt kontakt med erhvervslivet, og du vil opbygge erfaring i udviklingsgrupper og i samarbejde med en eller flere virksomheder.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i webudvikling udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af et brobygningsfagmodul, tre obligatoriske fagmoduler, en række valgfag og et afsluttende diplomprojekt. Uddannelsen er sammensat af en række fagmoduler, der samlet dækker fagområdet og sikrer dig de relevante kompetencer.

Du kan vælge mellem følgende fagmoduler:

Brobygningsfagmoduler

Du skal vælge ét af brobygningsfagene, som passer til din adgangsgivende baggrund:

  • Web-programmering og backend (brobygning for multimediedesignere 10 ECTS)
  • Web-programmering og frontend (brobygning for datamatikere 10 ECTS)

Obligatoriske fagmoduler

Databaser (5 ECTS)

Interfacedesign og digital æstetik (10 ECTS)

XML (5 ECTS)

Valgfag

CMS (5 ECTS)

Frameworks og versionsstyring (10 ECTS)

Mobiludvikling, Android (10 ECTS)

Sikkerhed (10 ECTS)

Udviklingsmiljøer (5 ECTS)

Diplomprojekt

Diplomprojekt, webudvikling (15 ECTS)

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Alle med ønske om at arbejde inden for IT

Titel

Dansk: Diplom i webudvikling
Engelsk titel: Bachelor's Degree Programme in Web Development