banner

Efteruddannelse til dine medarbejdere


Hvorfor er efteruddannelse vigtig?

Mange virksomheder oplever i dag en øget konkurrence på deres marked. For at sikre virksomhedens konkurrenceevne, er det vigtigt, at medarbejderne er fleksible og omstillingsparate, og at de er klar på at forholde sig til nye måder at arbejde på. Dette nødvendiggør en fortsat udvikling af deres kompetencer. 

Det kan imidlertid være svært at få overblik over de mange tilbud indenfor efter- og videreuddannelse. På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen er vi er på forkant med, hvad der sker på uddannelsesområdet, og kan tilbyde en kvalificeret vurdering af din virksomheds behov for kompetenceudvikling.

Virksomheder er ikke ens - heller ikke medarbejdere. Vi foretager en kompetenceafklaring af alle dine medarbejdere eller udvalgte medarbejdergrupper. Derefter kommer vi med forslag til en plan for efteruddannelse.

Se hvilke muligheder af efteruddannelsesforløb vi kan tilbyde din virksomhed.

  • Uddannelse gør din medarbejder dygtigere. Det giver ny viden og inspiration. Det øger effektiviteten. Det styrker din virksomheds konkurrencekraft

  • Uddannelse gør din medarbejder i stand til at møde øgede kundekrav. Med nye kompetencer kan medarbejderen løfte mere komplekse opgaver. Det skaber øget kundetilfredshed

  • Uddannelse skaber fornyet arbejdsglæde. Det kan være med til at fastholde dygtige medarbejdere. Det reducerer behovet for dyre rekrutterings- og oplæringsprocesser