banner

Økonomi ved efteruddannelsesforløb


Prisen for et efteruddannelsesforløb fastsættes forskelligt alt efter om din virksomhed vælger skræddersyede eller individuelle forløb.

Vælges der skræddersyede forløb fastsættes prisen ved indgåelse af en aftale. På individuelle forløb er prisen fast og kan ses i vores fagmodul udbudsliste.

Vi sender omkring studiestart en faktura til din virksomhed via digital post. Hvis din virksomhed har et EAN- nummer, vil I modtage fakturaen elektronisk. 

Tilskudsordninger

På DA/LO-området er der etableret en række kompetenceudviklingsfonde, som yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Fondene reducerer virksomhedernes egne omkostninger til efteruddannelse. Endvidere er det muligt for beskæftigede at søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) som refusion for en del af den arbejdsindtægt, der tabes ved at uddanne sig i arbejdstiden. Læs mere om regler og betingelser på www.svu.dk.

Både SVU og diverse kompetencefonde søges med NemID, dvs. elektronisk og ikke på papir.

SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte
For personer med uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau (smed, murer, industritekniker, kontorassistent m.m.) kan der søges SVU.

Se satserne og læs mere på SVUs hjemmeside.

Kompetencefonde
Mange virksomheder er omfattet af kompetencefonde, hvorigennem alle omkostninger ved akademifagene kan dækkes. Som eksempel kan nævnes IKUF (IndustriensKompetenceUdviklingsFond). Denne dækker deltagergebyr, forplejning, bøger og løntab. Læs mere om IKUF her.

Bemærk at hvis der søges midler via IKUF, skal man også søge SVU, også selvom der ikke gives SVU til faget. Dette er nødvendigt, da afslaget på SVU skal indsendes til IKUF, som herefter bevilger beløbet.

Inden du søger kompetencefonde så tag en snak med din tillidsmand eller fagforening.

Se liste med kompetencefonde her.

Du er velkommen til at kontakte os for spørgsmål om de forskellige tilskudsmuligheder.