AU
  Få redskaberne til at forstå og løse organisatoriske problemstillinger i virksomheden. Du bliver klædt på til at deltage i forandrings- og udviklingsprocesser.
  AU
  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.
  AU
  God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.
  AU
  Fokus på arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk, er vigtigt i forhold til opretholdelsen af en succesfuld medarbejderstyrke i organisationen.
  AU
  Bliv en endnu skarpere leder igennem fokus på økonomi og arbejdsmiljø - få den rette sammenhæng!
  AU
  Den strategiske HR-funktion giver overblik, ny viden og inspiration til dit job inden for human resource. Du får det forkromede overblik over human resource-området og ruster dig til at udfylde rollen som HR-medarbejder med strategisk tyngde.
  AU
  HR i en global og mangfoldig verden ruster dig til at arbejde med HR internationalt. Du lærer international personaleledelse, at forstå transnationale virksomheders arbejdsvilkår og at bruge mangfoldighedsledelse effektivt.
  AU
  Du specialiserer dig inden for rekruttering, kompetenceudvikling og ledelse og bliver rustet til at varetage HR-jobfunktioner i krydsfeltet mellem ledelse, rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere.
  AU
  Ledelse i praksis er for dig, der gerne vil være en dygtigere leder. Faget sætter fart i din faglige og personlige lederudvikling og giver dig redskaberne til at styrke din personlige lederstil.
  AU
  Du bliver rustet til at lede på baggrund af en strategi, til at kompetenceudvikle strategisk og til at sparre med og coache andre. Du får en værktøjskasse med værktøjer til dine ledelsesopgaver.
  AU
  Personalejura specialiserer dig i forhold, der har med jura, ansættelser og organisationsret at gøre og giver dig indblik i de forskellige juridiske regler, som virksomheden skal tage højde for i forhold til ansættelser, overenskomster og ledelse
  AU
  Du får samtaleværktøjer, så du på en konstruktiv måde kan gennemføre både motiverende og vanskelige samtaler på arbejdspladsen.
  AU
  Du kvalificerer dig til at udvikle medarbejdernes kompetencer ved at afdække aktuelle kompetenceudviklingsbehov og at planlægge, hvordan de bedst opfyldes.
  AU
  Som HR-medarbejder er det vigtigt, at du er i stand til at arbejde med og forstå processerne omkring organisationsudvikling og forandringer.På den måde kan du være med til at sikre en succesfuld udviklingsproces.
  AU
  Med positiv psykologi i ledelse får du ledelsesværktøjer til at opbygge optimisme, håb og modstandskraft.
  AU
  Med "Positiv psykologi i organisationen" bliver du rustet til at skabe forretningsmæssige resultater gennem motivation og arbejdsglæde.
  AU
  Med "Ledelse, der skaber social kapital" lærer du, hvordan du skaber et produktivt fællesskab på arbejdspladsen.
  AU
  Facilitering af processer - bliv skarp til at gennemføre involverende og effektive processer.
  AU
  Du får en grundlæggende viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for facilitering i undervisningen, og du bliver i stand til at reflektere over din egen stil som facilitator. Dermed kan du designe læringsrum, der skaber de bedste rammer for involvering, læring og resultater.
  AU
  Lær at omsætte virksomhedens økonomiske data til konkret handling.
  AU
  Faget henvender sig til dig der vil arbejde med kvalitet, miljø og sikkerhed og lære om total kvalitet, ets-opdeling og kvalitetsfilosofier.
  AU
  Human Resource afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor uddannelsen.