AU
  Få redskaberne til at forstå og løse organisatoriske problemstillinger i virksomheden. Du bliver klædt på til at deltage i forandrings- og udviklingsprocesser.
  AU
  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.
  AU
  God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.
  AU
  Fokus på arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk, er vigtigt i forhold til opretholdelsen af en succesfuld medarbejderstyrke i organisationen.
  AU
  Bliv en endnu skarpere leder igennem fokus på økonomi og arbejdsmiljø - få den rette sammenhæng!
  AU
  Den strategiske HR-funktion giver overblik, ny viden og inspiration til dit job inden for human resource. Du får det forkromede overblik over human resource-området og ruster dig til at udfylde rollen som HR-medarbejder med strategisk tyngde.
  AU
  HR i en global og mangfoldig verden ruster dig til at arbejde med HR internationalt. Du lærer international personaleledelse, at forstå transnationale virksomheders arbejdsvilkår og at bruge mangfoldighedsledelse effektivt.
  AU
  Du specialiserer dig inden for rekruttering, kompetenceudvikling og ledelse og bliver rustet til at varetage HR-jobfunktioner i krydsfeltet mellem ledelse, rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere.
  AU
  Ledelse i praksis er for dig, der gerne vil være en dygtigere leder. Faget sætter fart i din faglige og personlige lederudvikling og giver dig redskaberne til at styrke din personlige lederstil.
  AU
  Du bliver rustet til at lede på baggrund af en strategi, til at kompetenceudvikle strategisk og til at sparre med og coache andre. Du får en værktøjskasse med værktøjer til dine ledelsesopgaver.
  AU
  Personalejura specialiserer dig i forhold, der har med jura, ansættelser og organisationsret at gøre og giver dig indblik i de forskellige juridiske regler, som virksomheden skal tage højde for i forhold til ansættelser, overenskomster og ledelse
  AU
  Du får samtaleværktøjer, så du på en konstruktiv måde kan gennemføre både motiverende og vanskelige samtaler på arbejdspladsen.
  AU
  Du kvalificerer dig til at udvikle medarbejdernes kompetencer ved at afdække aktuelle kompetenceudviklingsbehov og at planlægge, hvordan de bedst opfyldes.
  AU
  Som HR-medarbejder er det vigtigt, at du er i stand til at arbejde med og forstå processerne omkring organisationsudvikling og forandringer.På den måde kan du være med til at sikre en succesfuld udviklingsproces.
  AU
  Med positiv psykologi i ledelse får du ledelsesværktøjer til at opbygge optimisme, håb og modstandskraft.
  AU
  Med "Positiv psykologi i organisationen" bliver du rustet til at skabe forretningsmæssige resultater gennem motivation og arbejdsglæde.
  AU
  Med "Ledelse, der skaber social kapital" lærer du, hvordan du skaber et produktivt fællesskab på arbejdspladsen.
  AU
  Facilitering af processer - bliv skarp til at gennemføre involverende og effektive processer.
  AU
  Lær at omsætte virksomhedens økonomiske data til konkret handling.
  AU
  Du får en grundlæggende viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for facilitering i undervisningen, og du bliver i stand til at reflektere over din egen stil som facilitator. Dermed kan du designe læringsrum, der skaber de bedste rammer for involvering, læring og resultater.
  AU
  Faget henvender sig til dig der vil arbejde med kvalitet, miljø og sikkerhed og lære om total kvalitet, ets-opdeling og kvalitetsfilosofier.
  AU
  Human Resource afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor uddannelsen.
  AU
  Coaching i organisationer udvikler dine samtale- og kommunikationskompetencer med særligt fokus på coaching i en organisatorisk kontekst.
  AU
  Lær om butiksorganisering, god ledelse, god kommunikation, coaching og assertionsteknikker, så du kan skabe den helt rigtige virksomhedskultur for jeres forretning.
  AU
  Du får en forståelse for, hvad lean kan bruges til og hvordan. Og du bliver rustet til at lede processen, hvad enten du er ansat i en privat eller offentlig organisation.
  AU
  Faget indeholder emnerne produktionsteknikker, produktionsoptimering, logistik, projektstyring, samt kvalitet og måleteknik.
  AU
  Du arbejder med et udviklingsprojekt og emnerne innovative processer, konceptudvikling og ressourceallokering.
  AU
  Du får viden om og redskaber til projektstyring og ruster dig til at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt, så du kan styre processen sikkert i havn – fra første færd.
  Diplom
  Udviklingen går hurtigt på it-området, og mange it-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.
  AU
  Ledelse afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor uddannelsen.
  AU
  Forandringsledelse handler om at kunne analysere og lede forandringsprocesser og udviklingsprocesser i organisationer, og du får moduller, teorier og værktøjer til at håndtere udfordringerne.
  AU
  Du får kompetencer til at håndtere og løse konflikter på f.eks. individ- og teamniveau samt anvende coaching til komplekse konflikthåndteringssituationer i din organisation.
  AU
  Faget spænder bredt og indeholder emner som teamledelse, den innovative proces, de kreative metodikker, den innovative organisation, markedsudvikling og formidlingsprocessen.
  AU
  Du får viden om og redskaber til projektstyring, hvilket ruster dig til at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt, så du kan styre processen sikkert i havn – fra første færd.
  AU
  Du kvalificeres til selvstændigt og professionelt at kunne analysere, planlægge og forestå organisationens kommunikation til/med/via presse og medier med henblik på at varetage organisationens forskellige strategiske mål.
  AU
  Du får gennemgået de vigtigste teorier og metoder inden for bestyrelsesarbejde, og du får dermed mulighed for at styrke din indsats i bestyrelsesarbejdet.
  AU
  Du bliver kvalificeret til på et teoretisk og praktisk grundlag at arbejde med organisering og ledelse af drift og projektledelse i mindre enheder. Du får desuden indsigt i og konkrete værktøjer til at organisere og lede mindre teams.
  AU
  Faget henvender sig til ledere, projektledere og specialister, der har en særlig interesse for, hvordan man skaber bæredygtige og let kommunikérbare koncepter i forbindelse med innovation.
  AU
  Dette fag bygger videre på Grundlæggende bestyrelsesansvar, og du får mere viden om bestyrelsesarbejdet og især om de strategiske aspekter, så du kan udvikle din egen praksis og rolle i virksomheden/organisationens bestyrelse.
  AU
  Danske virksomheder og offentlige forvaltninger har et stærkt stigende behov for at optimere deres ydeevne. De skal kunne levere stadigt flere serviceydelser med færre midler, og det stiller store krav til effektive processer.
  AU
  Vil du blive klædt på til at kunne identificere og analysere virksomhedens organisatoriske og digitale tilstand?
  AU
  Vil du kunne håndtere den forandringsledelsesmæssige del af den digitale transformation i virksomheden?
  AU
  Trænger du til at træne din opmærksomhed? Reducere stress og øge din kreativitet? Så får du her mulighed for at lære teorien bag ved Mindfulness.
  AU
  Brænder du for at etablere, udvikle og lede teams – så er modulet i teamledelse noget for dig.
  Diplom
  Få forståelse for sammen hængen mellem mål, strategier og økonomi.