AU
  God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.
  AU
  Du får kompetencerne, så du professionelt kan føre virksomhedens digitale markedsføringsstrategi ud i livet, og du lærer at lede og deltage i analyse, planlægning og udførelse af forskellige former for digital markedsføring.
  AU
  Du lærer at analysere, udvikle og udarbejde løsningsforslag til e-handelskoncepter og webshops. Og du får indblik i faserne fra analyse til implementering og den nødvendige kommunikation med samarbejdspartnere, kunder og brugere.
  AU
  Træd ind i den digitale verden, få styr på databaser, netværkstyper og medier, og prøv kræfter med helt nye kommunikationsopgaver. Puds dine digitale briller, så du er klar til at tage livtag med digitale kommunikationsprojekter.
  AU
  Du får viden, så du kan træffe strategiske og designmæssige beslutninger for en hjemmeside samt kompetencer i webudvikling, hvor du arbejder med hjemmesider på et højere niveau
  AU
  Du får indblik i sociale medier og lærer at udvikle en social mediestrategi. Du lærer fx om medieadfærd og brugerinvolvering, så du kan skabe dialog og engagement i de sociale medier.
  AU
  Du kvalificeres til selvstændigt og professionelt at kunne analysere, planlægge og forestå organisationens kommunikation til/med/via presse og medier med henblik på at varetage organisationens forskellige strategiske mål.
  AU
  Du får kvalifikationer, så du kan arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer.
  AU
  Dette fag kvalificerer dig til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer.
  AU
  Tag på opdagelsesrejse i programmeringsverdenen.
  AU
  Regneark til økonomistyring ruster dig til at analysere økonomiske it-systemer og til at vurdere brugen af regneark i forbindelse med økonomi og statistik.
  AU
  Du lærer om valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af enkelt– og flerbruger it-systemer i klient/servermiljø og får kendskab til teknologiske aspekter.
  AU
  Faget indeholder emnerne produktionsteknikker, produktionsoptimering, logistik, projektstyring, samt kvalitet og måleteknik.
  Diplom
  IT-udviklingen går stærkt og mange IT-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.
  Diplom
  Udviklingen går hurtigt på it-området, og mange it-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.
  Diplom
  Du får viden om væsentlige teststrategier og -modeller samt deres rolle i systemudviklingen; arbejder med forskellige testformer og deres anvendelse og lærer at se test som en integreret del af et udviklingsprojekt.
  Diplom
  Du får viden om de forretningsmæssige overvejelser omkring systemintegration, overblik over teknikker og værktøjer, som bruges i forbindelse med datakonvertering, migrering og integration og kendskab til service- og objektorienteret arkitektur.
  Diplom
  Du får kendskab til problemstillinger og teknikker knyttet til styring af store projekter og de forskellige roller, der indgår i store udviklingsprojekter.
  Diplom
  Udviklingen går hurtigt på it-området, og mange it-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.
  Diplom
  Softwareudvikling afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor uddannelsen.
  AU
  Med faget får du en introduktion til og viden om de grundlæggende principper og teknikker inden for server-side webudvikling. Du bliver bl.a. klædt på, så du kan indgå i drøftelser vedrørende teknologivalg, performance og sikkerhed.
  AU
  På Grundlæggende programmering bliver du kvalificeret til at kunne udarbejde kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog.
  AU
  Kom i gang med at udarbejde og kvalitetssikre databaser.
  AU
  På dette fagmodul bliver du kvalificeret til at kunne udarbejde VR kvalitetsprogrammer og spil i Unity og C# som programmeringssprog.
  AU
  Vil du gerne arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere? Så er fagmodulet Systemdrift oplagt for dig.
  Diplom
  Dette fagmodul er for dig, der vil arbejde professionelt med sikkerhed og lave strategier mod cybercrime.
  Diplom
  Du får kendskab til værktøjer og metoder, der gør dig i stand til at skabe dig et overblik lige fra ledelsesopgaver og samspil til udførelse.
  Diplom
  AU
  På Grundlæggende IT-sikkerhed bliver du i stand til at arbejde med og indgå i drøftelser vedrørende strategier, politikker og procedurer indenfor IT-sikkerhed.
  AU
  På Videregående database introduceres du for forskellige databasemodeller, databaseserveres virkemåde og anvendelse af databaser.
  AU
  På Videregående IT-sikkerhed lærer du om de nyeste teknologier til både at forebygge IT-trusler og håndtere de akutte problemer som løbende opstår. 
  AU
  På Webprogrammering, client-side får du styr på den grundlæggende programmering af dynamiske elementer, kommunikation til server-side scripts, samt indsigt i konsekvenserne ved diverse teknologivalg. 
  Diplom
  Fagmodulet Databaser giver vi dig værktøjerne til at benytte transaktionsbegrebet aktivt til sikring af data.
  Diplom
  På Interface design og digital æstetik lærer du at omsætte komplekse informationsarkitekturer til praktiske og logiske navigationsstrukturer, og et godt design til datavisualisering.