AU
  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.
  AU
  God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.
  AU
  Du får kompetencerne, så du professionelt kan føre virksomhedens digitale markedsføringsstrategi ud i livet, og du lærer at lede og deltage i analyse, planlægning og udførelse af forskellige former for digital markedsføring.
  AU
  Du lærer at analysere, udvikle og udarbejde løsningsforslag til e-handelskoncepter og webshops. Og du får indblik i faserne fra analyse til implementering og den nødvendige kommunikation med samarbejdspartnere, kunder og brugere.
  AU
  Træd ind i den digitale verden, få styr på databaser, netværkstyper og medier, og prøv kræfter med helt nye kommunikationsopgaver. Puds dine digitale briller, så du er klar til at tage livtag med digitale kommunikationsprojekter.
  AU
  For dig, der vil arbejde med grafisk design med udgangspunkt i brugeroplevelsen
  AU
  Du får indblik i sociale medier og lærer at udvikle en social mediestrategi. Du lærer fx om medieadfærd og brugerinvolvering, så du kan skabe dialog og engagement i de sociale medier.
  AU
  Du kvalificeres til selvstændigt og professionelt at kunne analysere, planlægge og forestå organisationens kommunikation til/med/via presse og medier med henblik på at varetage organisationens forskellige strategiske mål.
  AU
  Fagmodulet er for dig, der vil arbejde med systemer og digitalisering af processer
  AU
  Regneark til økonomistyring ruster dig til at analysere økonomiske it-systemer og til at vurdere brugen af regneark i forbindelse med økonomi og statistik.
  AU
  Du lærer om valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af enkelt– og flerbruger it-systemer i klient/servermiljø og får kendskab til teknologiske aspekter.
  AU
  Faget indeholder emnerne produktionsteknikker, produktionsoptimering, logistik, projektstyring, samt kvalitet og måleteknik.
  Diplom
  IT-udviklingen går stærkt og mange IT-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.
  Diplom
  Udviklingen går hurtigt på it-området, og mange it-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.
  Diplom
  Du får viden om væsentlige teststrategier og -modeller samt deres rolle i systemudviklingen; arbejder med forskellige testformer og deres anvendelse og lærer at se test som en integreret del af et udviklingsprojekt.
  Diplom
  Du får viden om de forretningsmæssige overvejelser omkring systemintegration, overblik over teknikker og værktøjer, som bruges i forbindelse med datakonvertering, migrering og integration og kendskab til service- og objektorienteret arkitektur.
  Diplom
  Du får kendskab til problemstillinger og teknikker knyttet til styring af store projekter og de forskellige roller, der indgår i store udviklingsprojekter.
  Diplom
  Udviklingen går hurtigt på it-området, og mange it-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.
  AU
  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.
  Diplom
  Softwareudvikling afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor uddannelsen.
  AU
  På dette fag lærer du at udvikle applikationer til mobile enheder, herunder forskelle mellem mobile applikationstyper samt de væsentlige konsekvenser teknologivalget har. Faget kvalificerer dig til at kunne udvikle simple applikationer med integration med
  AU
  Med faget får du en introduktion til og viden om de grundlæggende principper og teknikker inden for server-side webudvikling. Du bliver bl.a. klædt på, så du kan indgå i drøftelser vedrørende teknologivalg, performance og sikkerhed.
  AU
  På Grundlæggende programmering bliver du kvalificeret til at kunne udarbejde kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog.
  AU
  Kom i gang med at udarbejde og kvalitetssikre databaser.
  AU
  For dig, der vil arbejde med digitalisering og komplekse programmeringsopgave
  AU
  Du får kvalifikationer, så du kan arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer.
  AU
  For dig, der vil arbejde med systemudvikling og styring af IT-projekter
  AU
  For dig der vil have grundlæggende kompetencer indenfor programmering.
  AU
  Få grundlæggende kompetencer indenfor cloudbaseret databehandling.
  AU
  For dig der vil arbejde med organisering og systematisering af data og digitalisering.
  Diplom
  Webudvikling afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsen.
  AU
  Få grundlæggende kompetencer indenfor IT-sikkerhed og data beskyttelse.
  AU
  Vil du blive klædt på til at kunne identificere og analysere virksomhedens organisatoriske og digitale tilstand?
  AU
  Vil du kunne håndtere den forandringsledelsesmæssige del af den digitale transformation i virksomheden?
  AU
  På dette fagmodul bliver du kvalificeret til at kunne udarbejde VR kvalitetsprogrammer og spil i Unity og C# som programmeringssprog.