AU
  God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.
  AU
  Du kvalificeres til selvstændigt og professionelt at kunne analysere, planlægge og forestå organisationens kommunikation til/med/via presse og medier med henblik på at varetage organisationens forskellige strategiske mål.
  AU
  Du får kompetencerne, så du professionelt kan føre virksomhedens digitale markedsføringsstrategi ud i livet, og du lærer at lede og deltage i analyse, planlægning og udførelse af forskellige former for digital markedsføring.
  AU
  Du får indblik i sociale medier og lærer at udvikle en social mediestrategi. Du lærer fx om medieadfærd og brugerinvolvering, så du kan skabe dialog og engagement i de sociale medier.
  AU
  Træd ind i den digitale verden, få styr på databaser, netværkstyper og medier, og prøv kræfter med helt nye kommunikationsopgaver. Puds dine digitale briller, så du er klar til at tage livtag med digitale kommunikationsprojekter.
  AU
  Du får viden, så du kan træffe strategiske og designmæssige beslutninger for en hjemmeside samt kompetencer i webudvikling, hvor du arbejder med hjemmesider på et højere niveau
  AU
  Kommunikation i praksis tager afsæt i dig og din personlige kommunikation. Med udgangspunkt i dine styrker lærer du at tilrettelægge din kommunikation, så du kommer ud over rampen med dit budskab - om det er mundtligt, skriftligt eller digitalt.
  AU
  Kommunikation og formidling afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor uddannelsen.
  AU
  Alle virksomheder kommunikerer. Nogle gør det bare mere bevidst end andre. Vil du have redskaberne til at sikre professionel, målrettet og effektiv kommunikation både ekstern og internet i din organisation, er dette fag et oplagt valg.
  AU
  Præsentationsteknik er et oplagt valg for dig, der gerne vil gennemføre gode og professionelle præsentationer individuelt eller i en gruppe - med personlig gennemslagskraft.
  AU
  Du kvalificeres til selvstændigt og professionelt at kunne analysere, planlægge og forestå organisationens skriftlige kommunikation, så du kan varetage organisationens forskellige skriftlige opgaver og udfordringer.
  AU
  Facilitering af processer - bliv skarp til at gennemføre involverende og effektive processer.
  AU
  Du lærer at analysere, udvikle og udarbejde løsningsforslag til e-handelskoncepter og webshops. Og du får indblik i faserne fra analyse til implementering og den nødvendige kommunikation med samarbejdspartnere, kunder og brugere.
  Diplom
  Udviklingen går hurtigt på it-området, og mange it-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.
  AU
  Faget henvender sig til ledere, projektledere og specialister, der har en særlig interesse for, hvordan man skaber bæredygtige og let kommunikérbare koncepter i forbindelse med innovation.
  AU
  Du får en grundlæggende viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for facilitering i undervisningen, og du bliver i stand til at reflektere over din egen stil som facilitator. Dermed kan du designe læringsrum, der skaber de bedste rammer for involvering, læring og resultater.
  AU
  Coaching i organisationer udvikler dine samtale- og kommunikationskompetencer med særligt fokus på coaching i en organisatorisk kontekst.
  AU
  Du får styr på international kommunikation, arbejder med kulturforståelse og specialiserer dig i at kommunikere på tværs af kulturer og landegrænser. Kort sagt - du bliver specialist i interkulturel kommunikation.
  AU
  Du får en teoretisk og praktisk viden til at kunne fungere som en bedre og mere bevidst salgsleder i detailhandlen.
  AU
  Med faget Salgspsykologi & grundlæggende salg får du indblik i salgsstrategier og forskellig kundeadfærd. Du får forståelse for forskellige kundetyper og argumentationsteknikker, der hjælper dine salgsresultater godt på vej.
  AU
  Du får samtaleværktøjer, så du på en konstruktiv måde kan gennemføre både motiverende og vanskelige samtaler på arbejdspladsen.
  Diplom
  Nøgleord på dette fag er: Salgsfilosofi, taktisk salgsplanlægning, relations- og parameterstrategi, Kundeopfølgnings-værktøjer (CRM), reverse marketing & indkøbsformer, Salgsmøder og Salgstræning.
  AU
  Du får kompetencer til at håndtere og løse konflikter på f.eks. individ- og teamniveau samt anvende coaching til komplekse konflikthåndteringssituationer i din organisation.
  AU
  Med Strategisk salg får du kompetence til selvstændigt at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau. Du lærer at analysere og optimere virksomhedens segmenter for derved at angribe de strategisk rigtige kundeemner.
  AU
  Du får værktøjer til at planlægge og gennemføre relevante internationale analyser, så du kan kortlægge virksomhedens markedspotentiale og handelsbarrierer.