AU
  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.
  AU
  God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.
  AU
  Få redskaberne til at forstå og løse organisatoriske problemstillinger i virksomheden. Du bliver klædt på til at deltage i forandrings- og udviklingsprocesser.
  AU
  Fokus på arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk, er vigtigt i forhold til opretholdelsen af en succesfuld medarbejderstyrke i organisationen.
  AU
  Bliv en endnu skarpere leder igennem fokus på økonomi og arbejdsmiljø - få den rette sammenhæng!
  AU
  Faget henvender sig til dig der vil arbejde med kvalitet, miljø og sikkerhed og lære om total kvalitet, ets-opdeling og kvalitetsfilosofier.
  AU
  Vi sætter fokus på den betydning, som samfundet, organisationen og kulturen har for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren.
  AU
  Du har fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af social- & sundhedspraksis med henblik på kontinuitet, sikkerhed og kvalitet.
  AU
  Du opnår færdigheder og kompetencer til professionelt at kunne indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde på baggrund af viden om særlige indsatsområder i social- og sundhedsvæsenet.
  AU
  Modulet har fokus på teorier og metoder i relation til det socialpædagogiske og psykiatriske felt.
  AU
  Modulet har fokus på omsorgs- og relationsarbejde og på, hvordan dette arbejde defineres og udføres, og hvilke mål der sættes for det.
  AU
  Du får kompetencerne til at identificere, bearbejde og løse pædagogiske og kommunikative problemstillinger i det social- og sundhedsfaglig felt.
  AU
  Emnerne på dette fag er grundlæggende mikrobiologi, mikrobiologisk laboratorieteknik, produktionshygiejne og mikrobiologisk risikovurdering.
  AU
  Få styr på den vigtigste ingrediens i al madlavning: råvarerne. Gode råvarer er nemlig altafgørende for et kvalitetsmåltid.
  AU
  Lær at løse hygiejniske problemstillinger i forbindelse med produktion, design og indkøb af udstyr og procesanlæg.
  AU
  Lær at vurdere risici ved fødevareproduktion
  AU
  Lær at skabe en bedre oplevelse af sammenhængen i forløbet for borgeren gennem planlægning, koordinering og kommunikation