AU
  Vi analyserer transport og lagrene og kommer med forbedringsforslag til, hvordan de kan optimeres i de forskellige situationer. Vi vil komme ind på de 4 transportarter og deres forskelligheder - også de juridiske.
  AU
  International transport og logistik afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor uddannelsen.
  AU
  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.
  AU
  God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.
  AU
  Gennem analyse med leverandører og kunder får du kompetencer til at optimere hele forsyningskæden med et holistisk syn på effektivisering og løbende forbedringer af indkøb, produktion og distribution på tværs af virksomheder.
  AU
  Du kvalificerer dig til at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder i både Danmark og udlandet og lærer at kombinere viden om og får indsigt i indkøb generelt på et praktisk og strategisk plan. Samtidig får du indsigt i juridiske elementer
  AU
  Du kvalificerer dig til at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder i både Danmark og udlandet og lærer at kombinere viden om og får indsigt i indkøb generelt på et praktisk og strategisk plan. Samtidig får du indsigt i juridiske elementer.
  AU
  Du får viden om blandt andet forsyningskæder og logistikanalyse og værktøjerne til at analysere og håndtere de logistiske opgaver i virksomheden - også dem med internationalt perspektiv.
  AU
  Faget indeholder emnerne produktionsteknikker, produktionsoptimering, logistik, projektstyring, samt kvalitet og måleteknik.
  AU
  Du kvalificerer dig til at udarbejde statistiske analyser, får viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser.
  AU
  Du bliver kvalificeret til på et teoretisk og praktisk grundlag at arbejde med organisering og ledelse af drift og projektledelse i mindre enheder. Du får desuden indsigt i og konkrete værktøjer til at organisere og lede mindre teams.
  AU
  Transportjura giver dig indblik i de juridiske forhold omkring transport og viden om blandt andet planlægning, transportvalg og de aftaler og betingelser, der vedrører transport.
  afgangsprojekt
  Afgangsprojektet danner afslutningen på akademiuddannelsen i VVS-installation. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået.