AU
  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.
  AU
  God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.
  AU
  Faget giver dig kompetencerne til at kunne rådgive kunden ved etablering af korrekt rørføring gennem klimaskærm og bygning.
  AU
  Faget giver dig kompetencerne til at kunne håndtere rådgivning om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper.
  AU
  Med faget får du kompetencerne til at kunne rådgive om støtteordninger, konstruktion, installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg.
  AU
  Med faget får du kompetencerne til at kunne beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand samt beregne omkostninger og udarbejde lønsomhedssammenligninger.
  AU
  Få fod på energiteknik og traditionelle og nye energiformer, hvor du lærer at beregne, vurdere og udvælge kilder til energiforsyning.
  AU
  Målet er, at du bliver i stand til professionelt og aktivt at kunne planlægge og gennemføre projekter og forsøg.
  AU
  Proces og metode har til formål at få dig fra det faglige til det videregående niveau.
  AU
  Bliv rustet til at vælge de energirigtige løsninger, der betaler sig i længden. Når en virksomhed bygger nyt eller renoverer, ser man på, hvad anlæg og maskiner koster i anskaffelse; det er mindst lige så vigtigt at se på, hvad de koster i drift.
  AU
  Få indsigt i varme-, belysnings- og ventilationsanlæg og kom i dybden med opbygningen af disse anlæg med udgangspunkt i energirigtige og bæredygtige løsninger.
  AU
  Få redskaber til at beregne, hvilke energiinvesteringer, der kan betale sig. Du lærer om energieffektiviseringers rentabilitet og bæredygtighed og bliver klædt på til at kunne beskrive miljøbelastningen i forbindelse med produktionsanlæg,
  afgangsprojekt
  For dig der vil have en Akademiuddannelse i El-installation
  AU
  Du får viden viden om bl.a. standarder for teknisk dokumentation, om centrale regler og normer inden for VVS-tekniske anlæg samt forståelse for centrale matematiske og fysiske metoder.
  AU
  For dig der vil have en Delautorisation El.
  AU
  For dig der vil have en akademiuddannelse i el-installation
  AU
  For dig der vil have en Akademiuddannelse i El-installation
  AU
  For dig der vil have en Akademiuddannelse i El-installation
  afgangsprojekt
  Afgangsprojektet danner afslutningen på akademiuddannelsen i VVS-installation. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er opnået.
  AU
  Efter fagmodulet kan du i et fagligt og tværfagligt samarbejde vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende større varmecentraler, varmeanlæg  med tilhørende automatik.
  AU
  Efter faget kan du håndtere udførelsen af arbejder på gastekniske og varmeanlæg med tilhørende automatik samt i et fagligt og tværfagligt samarbejde vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende almindelige gastekniske anlæg.
  AU
  Vil du kunne håndtere udførelsen af arbejder på gastekniske og varmeanlæg med tilhørende automatik samt i et fagligt og tværfagligt samarbejde vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende almindelige gastekniske anlæg?
  AU
  Du får bl.a. viden om boligers varmetab og energibehov samt forståelse for projektering og dimensionering.
  AU
  Du får bl.a. viden om projektering, etablering og varetagelse af drift og vedligehold af sanitetstekniske forsyningsanlæg samt forståelse for anvendelsen af materialer samt korrosion og sikring mod brand og støj.
  AU
  Med dette fagmodul lærer du bl.a. at håndtere et autorisationsmæssigt ansvar over for kunder, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.
  AU
  Vil du bl.a. kunne udføre og drifte el-tekniske boliginstallationer, så er dette fagmodul noget for dig.
  AU
  Med dette fagmodul opnår du kompetencer inden for bl.a. håndtering og sikring af korrekt teknisk dokumentation.
  AU
  Opnå kompetencer inden for håndtering af udviklingsorienterede situationer i relation til det El-tekniske område.
  Kurser+
  Lær at forstå hvad der sker under en filtreringsproces samt hvilke parametre, der er relevante for at få en filtrering til at forløbe.
  Kurser+
  Få styr på begreber inden for varmeoverførsel med fokus på varmevekslere.
  AU
  På faget ’Energikonsulent’ lærer du om de fælles regler i ordningerne for hhv. BedreBolig og Energimærkning af bygninger (EMO).
  Kurser+
  Du lærer om reglerne for flerfamilieshuse med hensyn til energiforbrug og indeklima, herunder energimærke efter faktisk forbrug.
  Kurser+
  Dette modul henvender sig til praktiserende energikonsulenter, både enfamiliehuse-konsulenter og flerfamiliehuse-konsulenter, som hvert 3. år skal bestå et genopfriskningskursus.
  AU
  Procesautomation – få styr på begreber, teorier og metoder.
  AU
  Vær med til at udvikle fremtidens procesautomation.
  AU
  Lær at håndtere vedligehold af automatiske anlæg.