AU
  Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.
  AU
  God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.
  Diplom
  Udviklingen går hurtigt på it-området, og mange it-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.
  AU
  Få kompetencer til at arbejde med oplevelsesdesign og programmering af Virtual Reality oplevelser.
  AU
  Du får viden om erhvervsjuridiske aspekter såsom kontraktindgåelse, virksomhedsformer, markedsførings- og konkurrenceret, så du har forudsætningerne for at gøre karriere på det erhvervsretslige område.
  AU
  Du får styr på international kommunikation, arbejder med kulturforståelse og specialiserer dig i at kommunikere på tværs af kulturer og landegrænser. Kort sagt - du bliver specialist i interkulturel kommunikation.
  AU
  Global økonomi giver dig overblik over internationale økonomiske sammenhænge.Du får du en bred viden om global markedsøkonomi, samfundsforhold og de økonomiske sammenhænge, der ligger bag.
  AU
  HR i en global og mangfoldig verden ruster dig til at arbejde med HR internationalt. Du lærer international personaleledelse, at forstå transnationale virksomheders arbejdsvilkår og at bruge mangfoldighedsledelse effektivt.
  AU
  Du lærer om virksomhedens nationale & internationale problemstillinger på et analytisk niveau og får indblik i nye muligheder og nyt markedspotentiale, der også tager højde for kulturelle markedsforhold.
  Diplom
  Diplomuddannelsen er for dig, der ønsker at styrke dine kompetencer inden for salg og marketing i et internationalt perspektiv. Det er en overbygningsuddannelse for dig, der ved siden af jobbet gerne vil udvikle dig fagligt og personligt.
  Diplom
  Diplomuddannelsen er for dig, der ønsker at få et stærkere afsæt til at løse komplekse salgs- og markedsføringsopgaver. Du får konkrete værktøjer til at planlægge salget, så det bidrager optimalt til virksomhedens succes – nationalt og internationalt
  Diplom
  Få grundlæggende økonomiske viden om virksomhedens drift og årsregnskab.
  Diplom
  Lær kunderne at kende, og skab resultater. Få alle nødvendige værktøjer til at indsamle og analysere kundedata.
  AU
  Gennem analyse med leverandører og kunder får du kompetencer til at optimere hele forsyningskæden med et holistisk syn på effektivisering og løbende forbedringer af indkøb, produktion og distribution på tværs af virksomheder.
  Diplom
  International handel og markedsføring afgangsprojekt afslutter uddannelsen. Du skal kunne dokumentere at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor uddannelsen.
  AU
  Du får værktøjer til at planlægge og gennemføre relevante internationale analyser, så du kan kortlægge virksomhedens markedspotentiale og handelsbarrierer.
  AU
  Du får viden om eksportformer, den internationale værdikæde og internationale afsætningskanaler og kompetencer til at planlægge og gennemføre virksomhedens eksportsalg i praksis.