banner

Afgangsprojekt, Ledelse

Læs mere om uddannelsen

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Du skal her dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.Når du har bestået minimum 50 ECTS-point, kan du fortsætte med dit afgangsprojekt for at få en akademiuddannelse (AU).

Du skal gennemføre afgangsprojektet inden for centrale problemstillinger i uddannelsen.
Her får du mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig særligt meget, eller som er relevante – enten for din nuværende jobsituation eller fremtidige karriere. Du bliver dermed specialiseret i et område efter eget valg.
Du får en kompetence, som bygger på en helhedsforståelse af det centrale fagområdes modeller og metoder anvendt på en praksisnær problemløsning. Du kan således på et analytisk og metodisk grundlag tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for liniens centrale fagområde.

Forløbet indledes med 2 lektioners introduktion af vejlederen. Efterfølgende vejledning efter aftale.

Eksamensprojektet gennemføres individuelt eller i grupper på op til 3 personer. Projektets problemstilling er selvvalgt.

Vejlederen skal godkende den valgte problemstilling senest 4 uger efter semesterstart og er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

I afgangsprojektet skal du demonstrere din evne til, at samle elementerne fra alle de fagmoduler du har gennemført i en samlet rapport, hvor du analyserer en praksisnær problemstilling.

Forløbet er en vekselvirkning mellem selvstudie og personlig vejledning med henblik på at skrive en større skriftlig rapport, der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

Du skal:

 • Formulere og afgrænse en problemstilling
 • Vurdere og vælge relevant faglig metode
 • Anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
 • Præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i      rapportform
 • Præsentere og underbygge rapporten i mundtlig form

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Når du har bestået 50 ECTS-point jf. gældende studieordning, kan du fortsætte dit afgangsprojekt.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk.

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en Akademiuddannelse?

En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid over tre år, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid.  Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en akademiuddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul

Hvor længe må jeg være om at læse en Akademiuddannelse?

Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.

Skal man tage en hel uddannelse?

Nej. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser

Hvad betyder ETCS?

ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Dvs. at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.

Hvordan søger jeg SVU?

I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU. Læs mere på http://www.svu.dk/.

Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?

Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Kommende udbud

 • 14-09-2017
  Odense
  afgangsprojekt
  Aften
  DKK 5.850
  Tilmeld

  Tidspunkt
  17:00-18:30

  Undervisningsfri
  Uge 42 2017

  Eksamen
  Den
  Mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt afgangsprojekt (maks. 25 sider), som indgår i bedømmelsen

 • 14-09-2017
  Vejle
  afgangsprojekt
  Aften
  DKK 5.850
  Tilmeld

  Information
  Første vejledningsaften ikke planlagt

  Tidspunkt
  17:00-18:30

  Eksamen
  Den 15/01 2018
  Mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt afgangsprojekt (maks. 25 sider), som indgår i bedømmelsen

 • 14-09-2017
  Odense
  afgangsprojekt
  Aften
  DKK 5.850
  Tilmeld

  Information
  Vejleder Per Puck

  Tidspunkt
  17:00-18:30

  Eksamen
  Den
  Mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt afgangsprojekt (maks. 25 sider), som indgår i bedømmelsen

 • 19-02-2018
  Odense
  afgangsprojekt
  Aften
  DKK 5.850
  Tilmeld

  Information
  Første vejledningsdag ikke planlagt

  Tidspunkt
  17:00-18:30

  Eksamen
  Den
  Mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt afgangsprojekt (maks. 25 sider), som indgår i bedømmelsen

 • 19-02-2018
  Vejle
  afgangsprojekt
  Aften
  DKK 5.850
  Tilmeld

  Information
  Første vejledningsdag ikke planlagt

  Tidspunkt
  17:00-18:30

  Eksamen
  Den
  Mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt afgangsprojekt (maks. 25 sider), som indgår i bedømmelsen

 • 10-09-2018
  Odense
  afgangsprojekt
  Aften
  DKK 5.850
  Tilmeld

  Information
  Første vejledningsdag ikke planlagt

  Tidspunkt
  17:00-18:30

  Eksamen
  Den
  Mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt afgangsprojekt (maks. 25 sider), som indgår i bedømmelsen

 • 10-09-2018
  Vejle
  afgangsprojekt
  Aften
  DKK 5.850
  Tilmeld

  Information
  Første vejledningsdag ikke planlagt

  Tidspunkt
  17:00-18:30

  Eksamen
  Den
  Mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt afgangsprojekt (maks. 25 sider), som indgår i bedømmelsen

Ingen igangværende hold