banner

Afsætningsstrategi

Læs mere om uddannelsen
Afsætningsstrategi giver dig overblikket over, hvordan markedsføring, strategisk planlægning, konkurrentanalyse og segmentering kan spille sammen og styrke salget af virksomhedens produkter. Netop kendskab til strategi og kunder er i fokus. Du får du overblikket over de afsætningsmæssige begreber og værktøjer, så du kan blive en aktiv spiller i salgs- og markedsføringsarbejdet.

Du får overblikket over de grundlæggende begreber, redskaber og modeller inden for afsætning og lærer at analysere virksomhedens situation både internt og eksternt.

Blandt andet får du viden om virksomhedens strategi, planlægningsproces, mission, vision og forretningsgrundlag. Men salg handler i høj grad om virksomhedens omverden, så du får også værktøjerne til at analysere konkurrenterne og branchen i det hele taget.

Afsætningsstrategi gør dig klogere på, hvordan du lærer dine kunder at kende. Du får viden om købsadfærd på konsument- og producentmarkedet og lærer at segmentere de forskellige kundegrupper. Derudover får du værktøjerne til at formulere en markedsføringsstrategi, der rammer de valgte målgrupper.

Du opnår kompetencer inden for afsætningsstrategi, som bygger på forståelse af grundlæggende afsætningsmæssige forhold. Du bliver i stand til at analysere og formidle virksomhedens styrker og svagheder, herunder ressourcer og kompetencer, værdiskabelse, produktportefølje og den økonomiske situation. Du får et grundigt indblik i:

Grundlæggende markedsføringsbegreber

 • virksomhedens planlægningsniveauer og mål, forretnings- og vækststrategier og deres forbindelse til kunders behov
 • virksomhedens interne og eksterne forhold
 • virksomhedens strategiske situation

Virksomheders økonomiske situation

 • grundlæggende regnskabsforståelse

Juridiske forhold

 • konkurrenceret

Metode

 • modellernes formål og anvendelse - systematisk arbejdstilgang

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en Akademiuddannelse?

En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid over tre år, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid.  Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en akademiuddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul

Hvor længe må jeg være om at læse en Akademiuddannelse?

Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.

Skal man tage en hel uddannelse?

Nej. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser

Hvad betyder ETCS?

ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Dvs. at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.

Hvordan søger jeg SVU?

I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU. Læs mere på http://www.svu.dk/.

Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?

Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Kommende udbud

 • 13-09-2017
  Odense
  fagmodul
  Aften
  DKK 4.350
  Tilmeld

  Information
  14 undervisningsgange

  Tidspunkt
  17:00-20:45

  Undervisningsdage
  onsdag

  Undervisningsfri
  Uge 42 2017

  Eksamen
  Den 03/01 2018
  Skriftlig eksamen

 • 13-09-2017
  Vejle
  fagmodul
  Aften
  DKK 4.350
  Tilmeld

  Information
  14 undervisningsgange.

  Tidspunkt
  17:00-18:30

  Undervisningsdage
  onsdag

  Undervisningsfri
  Uge 42 2017

  Eksamen
  Den 03/01 2018
  Skriftlig eksamen

 • 21-02-2018
  Odense
  fagmodul
  Aften
  DKK 4.350
  Tilmeld

  Information
  14 undervisningsgange

  Tidspunkt
  17:00-20:45

  Undervisningsdage
  onsdag

  Undervisningsfri
  Uge 13 2018
  03/04 2018
  21/05 2018
  05/06 2018

  Eksamen
  Den 06/06 2018
  Skriftlig eksamen

 • 10-09-2018
  Vejle
  fagmodul
  Aften
  DKK 4.350
  Tilmeld

  Information
  Undervisningsdag ikke planlagt.
  14 undervisningsgange.

  Tidspunkt
  17:00-20:45

  Undervisningsfri
  Uge 42 2018

  Eksamen
  Den
  Skriftlig eksamen

Ingen igangværende hold

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Markedsføring og forhandling
Faget er for dig, der vil styrke dine kompetencer til at udarbejde, planlægge, vurdere og gennemføre virksomhedens forskellige markedsføringsaktiviteter – herhjemme og internationalt.
banner
Salgspsykologi og grundlæggende salg
Med faget Salgspsykologi & grundlæggende salg får du indblik i salgsstrategier og forskellig kundeadfærd. Du får forståelse for forskellige kundetyper og argumentationsteknikker, der hjælper dine salgsresultater godt på vej.
banner
Erhvervsret
Du får viden om erhvervsjuridiske aspekter såsom kontraktindgåelse, virksomhedsformer, markedsførings- og konkurrenceret, så du har forudsætningerne for at gøre karriere på det erhvervsretslige område.

Mød underviseren