banner

Arbejdsmiljø i laboratoriet

Læs mere om uddannelsen

Kurset omfatter hvad skal der til for at have et godt arbejdsmiljø i laboratoriet – og hvordan dette opnås. Kurset giver en generel indføring i sikkerhed i laboratoriet. De enkelte emner præsenteres, hvorefter der arbejdes med emnerne ud fra cases og hverdagens praktiske eksempler. 

Målgruppe

Kurset henvender til medarbejdere, som arbejder i et laboratorie. Der er ingen specifikke forudsætninger.

Indhold

  • Korrekt valg og brug af personlige værnemidler
  • Brug af stinkskab
  • Anvendelse af arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Håndtering og opbevaring af kemikalier
  • Affaldshåndtering
  • At undgå ulykker – håndtering af ulykker
  • Ergonomi i laboratoriet
  • Evt. emner ønsket af kursister

Udbytte

Kursisten vil efter endt kursusforløb opleve at kunne forbedre både det individuelle og generelle sikkerhedsniveau i laboratoriet.

Tidspunkt

Forsommer 2018. 12 lektioner fordelt med 4 lektioner ad gangen.

Kurset vil kunne tilrettes specifikt både indholds- og tidsmæssigt til én enkelt virksomhed.

Lokation