banner

Boliginstallation til delautorisation

Boliginstallation til delautorisation er for dig, der vil have en Delautorisation El. Fagmodulet er det femte fag i forbindelse med Delautorisation El.

På modulet beskæftiger du dig med alle faser af el-teknisk bygningsinstallation - herunder planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske installationer. Du lærer desuden at håndtere forskellige typer af anlæg, eksempelvis projektering og udførelse af intelligente bygningsinstallationer (IBI), som anvendes til styring og regulering af boligers drift og energieffektivisering samt solcelleinstallationer tilsluttet boliginstallationer.

Som deltager på modulet bliver du i stand til at vurdere anlægsformer inden for delautorisationens område samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for delautorisationens område.

Udbytte

Når du har gennemført modulet kan du:

 • håndtere el-tekniske installationer i boliger - herunder IBI og solcelleanlæg - under anvendelse af den nyeste teknologi
 • håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til delautorisationsområdet
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for området for delautorisationer med en professionel tilgang
 • håndtere et autorisationsmæssigt betinget ledelsesansvar som fagligt ansvarlig

På fagmodulet beskæftiger du dig med alle faser af el-teknisk bygningsinstallation - herunder planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske installationer. Du lærer desuden at håndtere forskellige typer af anlæg, eksempelvis projektering og udførelse af intelligente bygningsinstallationer (IBI), som anvendes til styring og regulering af boligers drift og energieffektivisering samt solcelleinstallationer tilsluttet boliginstallationer.

Som deltager på modulet bliver du i stand til at vurdere anlægsformer inden for delautorisationens område samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for delautorisationens område.

Udbytte

Når du har gennemført modulet kan du:

 • håndtere el-tekniske installationer i boliger - herunder IBI og solcelleanlæg - under anvendelse af den nyeste teknologi
 • håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til delautorisationsområdet
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for området for delautorisationer med en professionel tilgang
 • håndtere et autorisationsmæssigt betinget ledelsesansvar som fagligt ansvarlig

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en akademiuddannelse?
En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid. Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage en akademiuddannelse, ligesom du også selv vælger, hvor mange moduler du vil følge per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Hvor længe må jeg være om at tage en akademiuddannelse?
Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Skal man tage en hel uddannelse?
Nej, man behøver ikke at tage en hel uddannelse. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser.
Hvad betyder ECTS?
ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Det vil sige, at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.
Hvordan søger jeg SVU?
I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU.
Hvad er forskellen på dagshold, 6 ugers og aftenhold?
Dagshold er typisk tilrettelagt, så man passer sit job samtidig. Det betyder, at man både bruger arbejdstid og fritid på at uddanne sig. Fordelen ved det er, at man ikke på noget tidspunkt mister kontakten til sine kolleger og sit fag, og at man samtidig får tid til familien. 6 ugers-hold er mere intensiv, da det sigter mod ledige og jobsøgende. Der ligger i gennemsnit 2 undervisningsdage om ugen de første 5 uger og en eksamen i 6. uge. Arbejdspresset svarer til 37 timer pr. uge inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. Aftenhold planlægges så størstedelen af aktiviteten er uden for normal arbejdstid.
Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?
Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget.