banner

Bygningsautomatik

Bygningsautomatik er for dig, der vil have en Akademiuddannelse i El-installation. Fagmodulet er fag 6 i Akademiuddannelsen i El-installation og forudsætter beståelse af faget Grundlæggende El-teknisk beregning på installationer.

Fagmodulets indhold 

Fagmodulet indeholder planlægning, projektering og udførelse af bygningsautomatik med teknologier inden for Intelligente Bygnings Installationer (IBI) og Building Management Systems (BMS).

Du får forståelse for og viden om el-tekniske og elektroniske systemer til styring og regulering af bygningers energiforsyning, forståelse for komponenter, deres anvendelse og funktion samt viden om centrale begreber og metoder inden for bygningsautomation og kan forstå anvendelsen af disse.

Efter uddannelsen kan du vurdere anlægsformer inden for bygningsautomatik – herunder IBI og BMS - samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for bygningsautomatik og vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger inden for bygningsautomatik under hensyntagen til energi-og miljøtekniske forhold.

Udbytte

Du lærer at deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde inden for bygningsautomatik – herunder IBI og BMS samt håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til bygningsautomatik.

Fagmodulet indeholder planlægning, projektering og udførelse af bygningsautomatik med teknologier inden for Intelligente Bygnings Installationer (IBI) og Building Management Systems (BMS).

Du får forståelse for og viden om el-tekniske og elektroniske systemer til styring og regulering af bygningers energiforsyning, forståelse for komponenter, deres anvendelse og funktion samt viden om centrale begreber og metoder inden for bygningsautomation og kan forstå anvendelsen af disse.

Efter uddannelsen kan du vurdere anlægsformer inden for bygningsautomatik – herunder IBI og BMS - samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for bygningsautomatik og vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger inden for bygningsautomatik under hensyntagen til energi-og miljøtekniske forhold.

Udbytte

Du lærer at deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde inden for bygningsautomatik – herunder IBI og BMS samt håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til bygningsautomatik.

Du kan få adgang til modulerne på akademiuddannelserne (AU) med:

 • en relevant erhvervsuddannelse
 • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • en gymnasial uddannelse
 • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte
 • 2 års relevant erhvervserfaring

På AU i El-installation skal du have én af følgende uddannelser:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
 • Elektriker (bygningsautomatik)
 • Elektriker (installationsteknik elektriker)
 • Kommunikationsteknik elektriker
 • Styrings- og reguleringsteknik
 • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
 • Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Eller have taget det kvalificeringsforløb til delautorisationer, som er under udvikling hos industriens uddannelser. Konkret har der været drøftelser om udvikling af efteruddannelsesforløb til tømrer og mekanikere.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte studievejlederne på Erhvervsakademiet Lillebælt.

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en akademiuddannelse?
En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid. Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage en akademiuddannelse, ligesom du også selv vælger, hvor mange moduler du vil følge per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Hvor længe må jeg være om at tage en akademiuddannelse?
Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Skal man tage en hel uddannelse?
Nej, man behøver ikke at tage en hel uddannelse. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser.
Hvad betyder ECTS?
ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Det vil sige, at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.
Hvordan søger jeg SVU?
I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU.
Hvad er forskellen på dagshold, 6 ugers og aftenhold?
Dagshold er typisk tilrettelagt, så man passer sit job samtidig. Det betyder, at man både bruger arbejdstid og fritid på at uddanne sig. Fordelen ved det er, at man ikke på noget tidspunkt mister kontakten til sine kolleger og sit fag, og at man samtidig får tid til familien. 6 ugers-hold er mere intensiv, da det sigter mod ledige og jobsøgende. Der ligger i gennemsnit 2 undervisningsdage om ugen de første 5 uger og en eksamen i 6. uge. Arbejdspresset svarer til 37 timer pr. uge inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. Aftenhold planlægges så størstedelen af aktiviteten er uden for normal arbejdstid.
Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?
Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget.