banner

Databaser for systemudviklere

Læs mere om uddannelsen

Udviklingen går hurtigt på it-området, og mange it-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.

Med diplomuddannelsen har du mulighed for at passe dit arbejde samtidig med du studerer, hvis du har mulighed for at planlægge en eller flere arbejdsfri eftermiddage.

Uddannelsen indeholder 6 fagmoduler, hvoraf du skal gennemføre 5. Fagene omhandler forskellige problemstillinger knyttet til udvikling af store, datatunge distribuerede systemer. 

I faget lærer du at vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner. Du bliver i stand til at analysere og arbejde med store databaser, herunder redesign og driftsoptimering. 

Du får viden om forskellige databasetyper og de bagvedliggende modeller, herunder lageroptimering, forespørgselsafvikling og optimeringsmuligheder. Vi ser på sikkerhedsproblemer og deres løsninger. 

Du opnår kompetencer til at:

 • transformere logiske datamodeller til fysiske i forskellige databasetyper
 • gennemføre optimeringen af databaser
 • anvende et konkrete databasesystems sikkerhedssystem
 • anvende dele af administrationsværktøjet til optimering og tuning af eksisterende databaser
 • anvende et konkret databasesystems værktøjer til håndtering af samtidige transaktioner
 • anvende de faciliteter og programmeringsmuligheder, der stilles til rådighed af et moderne DBMS
 • anvende et objektrelationelt mapningsværktøj
 • anvende relationel algebra til at forstå optimeringsmuligheder
 • analysere anvendelsesdomænet med henblik på valg af databasetype

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Egenbetalingen varierer på de enkelte moduler. 
Du kan se priserne under holdstart og tilmelding.

Find nedenfor ofte stillede spørgsmål og svar.

Hvad betyder ECTS?
ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Det vil sige, at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.
Hvordan søger jeg SVU?
I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU.
Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?
Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Kommende udbud

 • 10-09-2018
  Odense
  Aften
  DKK 2.050
  Tilmeld

  Information
  Aften endnu ikke planlagt. 7 undervisningsgange

  Tidspunkt
  17:00-20:45

  Eksamen
  Den
  Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og disposition

Ingen igangværende hold

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Test
Du får viden om væsentlige teststrategier og -modeller samt deres rolle i systemudviklingen; arbejder med forskellige testformer og deres anvendelse og lærer at se test som en integreret del af et udviklingsprojekt.
banner
Udvikling af store systemer
Du får kendskab til problemstillinger og teknikker knyttet til styring af store projekter og de forskellige roller, der indgår i store udviklingsprojekter.