banner

Energikonsulent (genopfriskningskursus)

Læs mere om uddannelsen

Bliv genopfrisket på dine kompetencer

Modulet henvender sig til praktiserende energikonsulenter, både enfamiliehuse-konsulenter og flerfamiliehuse-konsulenter, som hvert 3. år skal bestå et genopfriskningskursus.

Adgangsbetingelser: Dokumentation for bestået Energikonsulent 1.

Viden

Den uddannede kan udvise overblik over og i fornødent omfang beskrive:

 • de specifikke læringsmål for Energikonsulent 1 (enfamilieshuse) og Energikonsulent 2 (flerfamilieshuse)
 • nye regler og bekendtgørelser inden for energimærkningsordningen
 • nyeste tiltag indenfor ordningen, herunder nye metoder og værktøjer
 • nyeste kvalitetstal indenfor ordningen
 • typiske fejl i energimærkningsrapporterne

Færdigheder

Den uddannede kan 

 • anvende tidligere og nye bestemmelser, metoder og værktøjer

Kompetencer

Den uddannede kan

 • formidle klart og tydeligt formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse og flerfamilieshuse overfor bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene.
 • tage ansvar for sin rådgivning
 • tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

Prøve

Genopfriskningskursus for Energikonsulenter afsluttes med en prøve, der dokumenterer kursets læringsmål. Den studerendes opfyldelsesgrad af læringsmålene ligger til grund for bedømmelsen ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Kommende udbud

 • 02-04-2019
  Odense
  Dag
  DKK 6.250
  Tilmeld

  Tidspunkt
  08:00-15:00

  Undervisningsdage
  02/04 2019

  Eksamen
  Den 10/04 2019
  Skriftlig eksamen

Igangværende hold

 • 14-11-2018
  Odense
  Dag
  DKK 6.250
  Se info

  Tidspunkt
  08:30-15:30

  Undervisningsdage
  14/11 2018

  Eksamen
  Den 21/11 2018
  Skriftlig eksamen