banner

Forsøgs- og projektstyring

Læs mere om uddannelsen

Målet er, at du bliver i stand til professionelt og aktivt at kunne planlægge og gennemføre projekter og forsøg. Faget giver dig viden og færdighederne inden for områderne:

 • forsøg
  • enkle forsøgsplaner
  • statistisk behandling af data
 • projektarbejde
  • tidsplaner, detaljeringsgrad, arbejdsfordeling
  • opfølgning, økonomi, opgaveløsning
  • dokumentation
 • kommunikation
  • mundtlig præsentationsteknik
  • skriftlig præsentationsteknik
Eksamen
Faget afsluttes med en mundtlig eksamen af 30 minutters varighed på baggrund af et kort projekt.

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en akademiuddannelse?
En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid. Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage en akademiuddannelse, ligesom du også selv vælger, hvor mange moduler du vil følge per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Hvor længe må jeg være om at tage en akademiuddannelse?
Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Skal man tage en hel uddannelse?
Nej, man behøver ikke at tage en hel uddannelse. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser.
Hvad betyder ECTS?
ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Det vil sige, at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.
Hvordan søger jeg SVU?
I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU.
Hvad er forskellen på dagshold, 6 ugers og aftenhold?
Dagshold er typisk tilrettelagt, så man passer sit job samtidig. Det betyder, at man både bruger arbejdstid og fritid på at uddanne sig. Fordelen ved det er, at man ikke på noget tidspunkt mister kontakten til sine kolleger og sit fag, og at man samtidig får tid til familien. 6 ugers-hold er mere intensiv, da det sigter mod ledige og jobsøgende. Der ligger i gennemsnit 2 undervisningsdage om ugen de første 5 uger og en eksamen i 6. uge. Arbejdspresset svarer til 37 timer pr. uge inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. Aftenhold planlægges så størstedelen af aktiviteten er uden for normal arbejdstid.
Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?
Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Kommende udbud

 • 13-03-2018
  Vejle
  Dag
  DKK 6.144
  Tilmeld

  Information
  Kursusgebyret er inkl. undervisningsmateriale

  Tidspunkt
  08:30-15:30

  Undervisningsdage
  13/03 2018
  16/03 2018
  20/03 2018
  23/03 2018
  03/04 2018
  06/04 2018
  10/04 2018
  17/04 2018
  25/04 2018
  02/05 2018

  Eksamen
  Den 10/05 2018
  Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt (15 sider), som indgår i bedømmelsen

Ingen igangværende hold

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Fødevarekemi
Du får kendskab til den kemiske struktur og funktionelle egenskaber af komponenter i fødevarer, så du i en struktureret sammenhæng kan indgå i fremstilling og udvikling af fødevarer.
banner
Proces og metode
Proces og metode har til formål at få dig fra det faglige til det videregående niveau.
banner
Fødevareteknologi
Du får et bredt kendskab til fødevarekemi og konservering samt til forskellige fremstillingsprocesser inden for fødevareproduktion.