banner

Forsøgs- og projektstyring

Læs mere om uddannelsen

Målet er, at du bliver i stand til professionelt og aktivt at kunne planlægge og gennemføre projekter og forsøg. Faget giver dig viden og færdighederne inden for områderne:

 • forsøg
  • enkle forsøgsplaner
  • statistisk behandling af data
 • projektarbejde
  • tidsplaner, detaljeringsgrad, arbejdsfordeling
  • opfølgning, økonomi, opgaveløsning
  • dokumentation
 • kommunikation
  • mundtlig præsentationsteknik
  • skriftlig præsentationsteknik
Eksamen
Faget afsluttes med en mundtlig eksamen af 30 minutters varighed på baggrund af et kort projekt.

En forsøgsplan kan se tilforladelig ud på papiret. I faget forsøgs- og projektstyring får du redskaberne til at gennemføre den i praksis. Du får indgående kendskab til de nødvendige værktøjer og tekniske systemer - herunder IT-baserede systemer - til at styre af forsøgene.

 • Forsøgs- og undersøgelsesmetoder
  • valg og vurdering af forsøgs- og undersøgelsesplaner
  • udarbejdelse af enkle forsøgs- og undersøgelsesplaner
 • Metoder til dataindsamling
  • kvalitetssikring af dataindsamling
  • statistisk behandling af data
  • evaluering og kvalitetssikring af data
 • Projektstyring
  • projektplanlægning, herunder projektorganisatoriske grundelementer og projekttyper
  • etablering af projektorganisation
  • opstilling af projektmål, kvalitetskrav og tidsplaner (f eks GANTT kort)
  • projektstyring, herunder opfølgning på projektmål, kvalitetskrav, tidsplaner og ressourceforbrug
  • rapportering, risikovurdering, SWOT analyse og evaluering

 • Kommunikation
  • skriftlig og mundtlig præsentationsteknik
  • valg og anvendelse af relevante præsentationsformer
  • planlægning, strukturering og gennemførsel af en præsentation i relation til målgruppen
  • afrapportering i relation til det gennemførte projekt

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en Akademiuddannelse?

En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid over tre år, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid.  Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en akademiuddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul

Hvor længe må jeg være om at læse en Akademiuddannelse?

Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.

Skal man tage en hel uddannelse?

Nej. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser

Hvad betyder ETCS?

ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Dvs. at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.

Hvordan søger jeg SVU?

I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU. Læs mere på http://www.svu.dk/.

Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?

Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Fødevarekemi
Du får kendskab til den kemiske struktur og funktionelle egenskaber af komponenter i fødevarer, så du i en struktureret sammenhæng kan indgå i fremstilling og udvikling af fødevarer.
banner
Proces og metode
Proces og metode har til formål at få dig fra det faglige til det videregående niveau.
banner
Fødevareteknologi
Du får et bredt kendskab til fødevarekemi og konservering samt til forskellige fremstillingsprocesser inden for fødevareproduktion.