banner

Laboratorieberegninger

Læs mere om uddannelsen

Kurset tilrettelægges således at der gives en introduktion til et emne, hvorefter kursisten arbejder med beregninger inden for emnet.

Der vil blive tilbudt hjemmeopgaver inden for de forskellige emner.

Målgruppe

Personer der arbejder på et laboratorie. Kræver ingen specifikke forudsætninger.

Indhold

  • fortyndinger
  • enheder
  • kalibreringer
  • koncentrations bestemmelser
  • mængdeberegninger
  • reagensfremstilling
  • hvis den enkelte kursist har specifikke behov vil disse forsøges indfriet

Udbytte

Kurset vil give en lettere hverdag for deltagere, der udfører beregninger på laboratoriet.

Tidspunkt

16 timer forår 2018 - helst med max. 4 lektioner ad gangen, men undervisningstiden kan tilpasses efter ønske.

Kurset vil kunne tilrettes specifikt til én enkelt virksomhed.

Lokation