banner

Salgs- og kundeforståelse

Læs mere om uddannelsen

Fagmodulet Salgs- og kundeforståelse giver dig indblik i salgsstrategier og forskellig kundeadfærd. Du får forståelse for forskellige kundetyper og argumentationsteknikker, der hjælper dine salgsresultater godt på vej. Ingen kunder, ingen forretning. Så enkelt er det. Men det er ikke altid enkelt at afkode de mange forskellige kundetyper og at tilpasse din adfærd efter dem.

Du får indsigt i, hvordan du med tillidsskabende kommunikation og stram tidsprioritering bedre forstår dine kunder og øger dit salg.

Du lærer at håndtere forskellig kundeadfærd og de mange kundetyper, du kommer i berøring med via dit job. Du får kendskab til argumentationsteknikker og salgsstrategier, der kan give dine salgsresultater et boost.

Du lærer at anvende webbaserede værktøjer i forbindelse med salg af produkter og serviceydelser.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af din samlede videreuddannelse. Faget er valgfrit på AU i VVS-installation.

I løbet af uddannelsen lærer du at aflæse din kunde gennem viden om personlig udvikling, profilanalyse og personlige egenskaber samt de forskellige adfærdsmodeller og kundemotiver, og du får indsigt i, hvordan du skaber tillid gennem både verbal og nonverbal kommunikation.

Faget stiller skarpt på nøglebegreber som planlægning af markedsanalyser med henblik på at optimere en markedsførings- og salgsindsats. Du lærer at formidle din markedsføringsindsats overfor udvalgte kundesegmenter.

Du lærer at anvende webbaserede værktøjer i forbindelse med salg af produkter og serviceydelser.

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en Akademiuddannelse?

En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid over tre år, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid.  Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en akademiuddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul

Hvor længe må jeg være om at læse en Akademiuddannelse?

Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.

Skal man tage en hel uddannelse?

Nej. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser

Hvad betyder ETCS?

ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Dvs. at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.

Hvordan søger jeg SVU?

I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU. Læs mere på http://www.svu.dk/.

Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?

Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Endnu intet udbud

Igangværende hold

 • 14-08-2017
  Odense
  fagmodul
  Dag
  DKK 7.497
  Se info

  Information
  Kursusgebyret er inkl. undervisningsmateriale og personlighedsanalyse med personlig tilbagemelding.

  Tidspunkt
  08:30-17:00

  Undervisningsdage
  14/08 2017
  21/08 2017
  28/08 2017
  04/09 2017
  11/09 2017
  18/09 2017

  Eksamen
  Den 11/10 2017
  Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis (4 sider), den indgår ikke i bedømmelsen

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Grundlæggende VVS tekniske begreber
Du får viden viden om bl.a. standarder for teknisk dokumentation, om centrale regler og normer inden for VVS-tekniske anlæg samt forståelse for centrale matematiske og fysiske metoder.
banner
Varmeinstallation bygninger
Efter fagmodulet kan du i et fagligt og tværfagligt samarbejde vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende større varmecentraler, varmeanlæg  med tilhørende automatik.
banner
Varmeinstallation bolig
Du får bl.a. viden om boligers varmetab og energibehov samt forståelse for projektering og dimensionering.
banner
Sanitet
Du får bl.a. viden om projektering, etablering og varetagelse af drift og vedligehold af sanitetstekniske forsyningsanlæg samt forståelse for anvendelsen af materialer samt korrosion og sikring mod brand og støj.