banner

Studieteknik og metode

Læs mere om uddannelsen

God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.

Derfor tilbyder vi alle vores studerende, at de kan deltage i studieteknik, intro til projektskrivning, metodelære i forhold til afgangsprojekt og eksamenstræning med fokus på den mundtlige eksamen. 

Det udbyder vi over 3 aftener i løbet af foråret, og du er velkommen til at deltage de aftener, som giver mening for dig. Fagmodulet er målrettet akademistuderende på Erhvervsakademiet Lillebælt.

Nedenfor kan du se en nærmere beskrivelse af de enkelte aftener: 

Kom godt fra start -  Studieteknik - 22. februar 2018 kl. 17.00 – 19.30

God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen. Skal du i gang med en deltidsuddannelse, står du overfor en udfordring i at få arbejde og studie til at fungere på samme tid.

Denne aften tager vi udgangspunkt i, at vi alle har forskellige måder at lære og arbejde på. Du vil blive præsenteret for forskellige metoder, som du kan vælge at bruge alt efter din læringsstil. Således bliver du bedre til at organisere din forberedelse og fokusere din læsning.

Intro til projektskrivning - 5. april 2018 kl. 17.00 – 19.30

Denne aften er for dig der i forbindelse med eksamen skal aflevere et skriftligt projekt. Det kan være synopsis, erhvervscase, kort projekt, langt projekt etc.

Denne aften er introduktion til projektskrivning. Vi gennemgår de forskellige faser i forbindelse med udarbejdelse af et projekt fra idefasen til formidlingen. Vi sætter fokus på ”hvordan du finder det gode emne” og ”hvordan du kommer i gang med at skrive en problemformulering”

 • Faserne i projektskrivning
 • De forskellige projekttyper
 • Hvordan kommer jeg i gang?
 • Problemformulering

Mundtlig eksamen - 3. maj 2018 kl. 17.00 – 19.30

Denne aften er for dig, der skal til mundtlig eksamen.
Eksamenstræning med fokus på den mundtlige eksamen

 • Planlæg dit oplæg!
 • Hvordan laver jeg den gode eksamenspræsentation?
 • Hvordan forbereder jeg mig til eksamen?

Når du har tilmeldt dig, bliver du ikke indkaldt. Du møder op på Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV, til de seancer, som du synes er relevante.

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

FAQ

Hvor lang tid tager en akademiuddannelse?
En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid. Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage en akademiuddannelse, ligesom du også selv vælger, hvor mange moduler du vil følge per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Hvor længe må jeg være om at tage en akademiuddannelse?
Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Skal man tage en hel uddannelse?
Nej, man behøver ikke at tage en hel uddannelse. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser.
Hvad betyder ECTS?
ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Det vil sige, at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.
Hvordan søger jeg SVU?
I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU.
Hvad er forskellen på dagshold, 6 ugers og aftenhold?
Dagshold er typisk tilrettelagt, så man passer sit job samtidig. Det betyder, at man både bruger arbejdstid og fritid på at uddanne sig. Fordelen ved det er, at man ikke på noget tidspunkt mister kontakten til sine kolleger og sit fag, og at man samtidig får tid til familien. 6 ugers-hold er mere intensiv, da det sigter mod ledige og jobsøgende. Der ligger i gennemsnit 2 undervisningsdage om ugen de første 5 uger og en eksamen i 6. uge. Arbejdspresset svarer til 37 timer pr. uge inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. Aftenhold planlægges så størstedelen af aktiviteten er uden for normal arbejdstid.
Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?
Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget.