banner

Studieteknik og metode

Læs mere om uddannelsen

God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen.

Derfor tilbyder vi alle vores studerende, at de kan deltage i studieteknik, intro til projektskrivning, metodelære i forhold til afgangsprojekt og eksamenstræning med fokus på den mundtlige eksamen.

Det udbyder vi over 3 aftener, og du er velkommen til at deltage de aftener, som giver mening for dig.

Fagmodulet er målrettet akademistuderende på Erhvervsakademiet Lillebælt.

Nedenfor kan du se en nærmere beskrivelse af de enkelte aftener:

Kom godt fra start -  Studieteknik - 21. september 2017 kl. 17.00-19.30

God studieteknik er en investering, der kan betale sig både i forhold til din tid og dit udbytte af uddannelsen. Skal du i gang med en deltidsuddannelse, står du overfor en udfordring i at få arbejde og studie til at fungere på samme tid.

Denne aften tager vi udgangspunkt i, at vi alle har forskellige måder at lære og arbejde på. Du vil blive præsenteret for forskellige metoder, som du kan vælge at bruge alt efter din læringsstil. Således bliver du bedre til at organisere din forberedelse og fokusere din læsning.

Intro til projektskrivning - 2. november 2017 kl. 17.00-19.30

Denne aften er for dig der i forbindelse med eksamen skal aflevere et skriftligt projekt. Det kan være synopsis, erhvervscase, kort projekt, langt projekt etc.

Denne aften er introduktion til projektskrivning. Vi gennemgår de forskellige faser i forbindelse med udarbejdelse af et projekt fra idefasen til formidlingen. Vi sætter fokus på ”hvordan du finder det gode emne” og ”hvordan du kommer i gang med at skrive en problemformulering”

 • Faserne i projektskrivning
 • De forskellige projekttyper
 • Hvordan kommer jeg i gang?
 • Problemformulering

Mundtlig eksamen - 14. december 2017 kl. 17.00-19.30

Denne aften er for dig, der skal til mundtlig eksamen.
Eksamenstræning med fokus på den mundtlige eksamen

 • Planlæg dit oplæg!
 • Hvordan laver jeg den gode eksamenspræsentation?
 • Hvordan forbereder jeg mig til eksamen?

Når du har tilmeldt dig, bliver du ikke indkaldt. Du møder op på Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV, til de seancer, som du synes er relevante.

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

FAQ

Hvor lang tid tager en Akademiuddannelse?

En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid over tre år, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid.  Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en akademiuddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul

Hvor længe må jeg være om at læse en Akademiuddannelse?

Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.

Skal man tage en hel uddannelse?

Nej. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser

Hvad betyder ETCS?

ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Dvs. at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.

Hvordan søger jeg SVU?

I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU. Læs mere på http://www.svu.dk/.

Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?

Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Kommende udbud

 • 21-09-2017
  Odense
  indledende fag
  Aften
  DKK 150
  Tilmeld

  Information
  Vejledningsaftener ikke planlagt

  Tidspunkt
  17:00-20:00

Ingen igangværende hold