banner

Teamledelse

Læs mere om uddannelsen

Formålet med modulet er, at du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis udvikler dine kompetencer i at etablere, udvikle og lede teams.

På modulet Teamledelse vil du arbejde med metoder til at skabe mere produktive teams, bl.a. ved at fokusere på teamets udviklingsfaser, kultur, sprog, roller, udfordringer og din ledelse af det.

Du vil arbejde med at anlægge et organisatorisk perspektiv på teamledelse, således at dine kompetencer med teamledelse kommer din organisation til gode i et bredere perspektiv.

Du lærer:

 • at identificere de vigtigste kendetegn i forskellige faser af udviklingen fra gruppe til et team
 • at skabe et velfungerende team
 • om din rolle som leder af et team
 • om teamets roller samt deres lære- og samarbejdsprocesser, så du kan skabe resultater med teamet
 • at håndtere teamproblemer
 • at identificere kulturelle barrierer, løse problemstillinger og derved etablere en god teamkultur
 • reflektere over din egen praksis som teamleder, og at identificere dit eget behov for yderligere teamledelsesudvikling

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en Akademiuddannelse?

En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid over tre år, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid.  Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en akademiuddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul

Hvor længe må jeg være om at læse en Akademiuddannelse?

Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.

Skal man tage en hel uddannelse?

Nej. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser

Hvad betyder ETCS?

ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Dvs. at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.

Hvordan søger jeg SVU?

I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU. Læs mere på http://www.svu.dk/.

Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?

Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Kommende udbud

 • 11-09-2017
  Odense
  fagmodul
  Dag
  DKK 6.540
  Tilmeld

  Tidspunkt
  08:30-15:30

  Undervisningsdage
  12/09 2017
  19/09 2017
  25/09 2017
  29/09 2017

  Eksamen
  Den 09/10 2017
  Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt (8 sider), som indgår i bedømmelsen

Ingen igangværende hold

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Positiv psykologi i ledelse
Med positiv psykologi i ledelse får du ledelsesværktøjer til at opbygge optimisme, håb og modstandskraft.
banner
Procesfacilitering
Facilitering af processer - bliv skarp til at gennemføre involverende og effektive processer.
banner
Positiv psykologi i organisationen
Med "Positiv psykologi i organisationen" bliver du rustet til at skabe forretningsmæssige resultater gennem motivation og arbejdsglæde.