banner

Transport og warehouse management

Læs mere om uddannelsen

Vi analyserer transport og lagrene og kommer med forbedringsforslag til, hvordan de kan optimeres i de forskellige situationer. Vi vil komme ind på de 4 transportarter og deres forskelligheder - også de juridiske.

På dette fag får du en faglig specialisering på områderne transport, lagerstyring og transportjura, så du kan være med til at træffe beslutninger ud fra omkostninger, service, ansvar og regler.

Du lærer at vurdere de forskellige fysiske transportformers karakteristika og de materialetyper, som anvendes og de forskellige transportformers muligheder og konkurrence mellem dem.

Papirarbejdet er en vigtig del i transporterhvervet: Hvilke transportdokumenter skal anvendes ved en given transport, og hvilken betydning har det, at dokumentet er korrekt udfyldt? 

Ansvarsfordelingen er afhængig af transporttypen, og du lærer at vurdere den forskel i ansvaret, der er afhængig af transporttypen og vælge den relevante transportform og forstå betydningen af, hvilke områder en transportør kan fraskrive sig en del af transportansvaret.

Du får indblik i at anvende centrale metoder og redskaber til at foretage simple fragtberegninger, at vurdere transporttilbud i forhold til service og omkostninger og anvendelsen af hubs, terminaler og lagre herunder deres indretning og placering.

Undervisningsform: Blended Learning

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Priserne på de enkelte moduler varierer alt efter om undervisningen er planlagt som dag- eller aftenundervisning.

 • Fagmodul som dagsforløb koster 4.997 – 16.100 kr. inkl. bøger
 • Fagmodul som aftenforløb koster mellem 1.000 – 5.600 kr. ekskl. bøger
 • Afgangsprojektet koster mellem 5.850 - 8.900 kr.

Du kan under holdstarter se prisen på de enkelte moduler.

FAQ

Hvor lang tid tager en akademiuddannelse?
En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid. Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage en akademiuddannelse, ligesom du også selv vælger, hvor mange moduler du vil følge per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Hvor længe må jeg være om at tage en akademiuddannelse?
Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.
Skal man tage en hel uddannelse?
Nej, man behøver ikke at tage en hel uddannelse. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser.
Hvad betyder ECTS?
ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Det vil sige, at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.
Hvordan søger jeg SVU?
I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU.
Hvad er forskellen på dagshold, 6 ugers og aftenhold?
Dagshold er typisk tilrettelagt, så man passer sit job samtidig. Det betyder, at man både bruger arbejdstid og fritid på at uddanne sig. Fordelen ved det er, at man ikke på noget tidspunkt mister kontakten til sine kolleger og sit fag, og at man samtidig får tid til familien. 6 ugers-hold er mere intensiv, da det sigter mod ledige og jobsøgende. Der ligger i gennemsnit 2 undervisningsdage om ugen de første 5 uger og en eksamen i 6. uge. Arbejdspresset svarer til 37 timer pr. uge inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. Aftenhold planlægges så størstedelen af aktiviteten er uden for normal arbejdstid.
Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?
Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget. 

Kommende udbud

 • 21-02-2018
  Odense
  Blended Learning - aften
  DKK 2.750
  Tilmeld

  Tidspunkt
  17:00-20:45

  Undervisningsdage
  onsdag

  Undervisningsfri
  Uge 13 2018

  Eksamen
  Den 07/06 2018
  Skriftlig eksamen

Ingen igangværende hold

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Transportjura
Transportjura giver dig indblik i de juridiske forhold omkring transport og viden om blandt andet planlægning, transportvalg og de aftaler og betingelser, der vedrører transport.
banner
Supply Chain Management
Gennem analyse med leverandører og kunder får du kompetencer til at optimere hele forsyningskæden med et holistisk syn på effektivisering og løbende forbedringer af indkøb, produktion og distribution på tværs af virksomheder.
banner
Logistik
Du får viden om blandt andet forsyningskæder og logistikanalyse og værktøjerne til at analysere og håndtere de logistiske opgaver i virksomheden - også dem med internationalt perspektiv.