banner

Varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af termisk energi

Læs mere om uddannelsen
Faget giver dig kompetencerne til at kunne håndtere rådgivning om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper.
Derudover lærer du at kunne tilegne dig ny viden inden for området og kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde.

Indhold 
 • Varmepumpers fysik og driftsprincipper
 • Bygningens varmesystem og klimaskærm
 • Dimensioneringsgrundlaget for jordslanger
 • Miljø, sikkerhed og myndighedskrav
 • Korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem
Udbytte
Du lærer
 • at vurdere, vælge og dimensionere komponenter til et typisk anlæg.
 • at anvende de centrale metoder og redskaber til at beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand.
 • de centrale metoder og redskaber til at bestemme komponenter til og størrelse af eventuel buffertank samt kunne dimensionere komponenter til supplerende opvarmningssystemer.
 • at anvende gældende og relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisations- og støjlovgivning og jordvarmebekendtgørelsen.
 • at vurdere konsekvenserne af forskellige løsninger med hensyn til miljø, komfort og økonomi.
 • at vurdere de praktiske konsekvenser af forskellige løsningsmetoder samt vurdere nøjagtigheden af disse.
 • om redskaberne til at kunne formidle din viden om området til samarbejdspartnere og brugere.
Adgangskrav
Ud over de generelle adgangskrav til AkademiUddannelserne, skal du også have følgende kompetencer for at blive optaget: 
 • beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand
 • viden om korrekt tilslutning til bygningens varmefordelende anlæg
 • viden om korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem
 • beregne energibehov for en bygnings specifikke behov.